Kimya Yük. Müh. Hakan Dibek

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Kimya / Kimya Mühendisliği bölümlerinde,  yüksek lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümünde tamamlamıştır. 2009 yılı itibari ile İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2012 yılında İstanbul Üniversitesinde ki görevinden ayrılarak Ant Teknik İlaç Grubunda çalışmaya başlamış ve halen Hacettepe Üniversitesinde doktora eğitimine devam etmektedir.
 
Verdiği Eğitimler ve Uzmanlık Alanları: Kromatografi, HPLC ve İleri Uygulama Teknikleri, Numune Hazırlama ve Filtrasyon