GC-FID ile Suda Mineral Yağ Analizi

Petrol esaslı yağlar mineral yağ olarak sınıflandırılmaktadır. Benzin, mazot, gazyağı, parafin mumları gibi yağlar mineral yağlardır. Ülkenin yer altı ve yer üstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere 31.12.2004 tarihinde 25687 Resmi gazete sayısı ile yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”ne göre analizlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda su örneğinde kirletici olarak kabul edilen; PAH (Poliaromatik hidrokarbonlar), PCB (Polikarbonil bifeniller), fenolik bileşikler ve mineral yağ (Toplam petrol hidrokarbonları) içeriğinin belirlenmesi gerekmektedir.