• LCMSMS ile Kanatlı Hayvanlarda Antibiyotik Kalıntısı Analizleri

  Hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve gelişimin hızlanmasını sağlamak gibi amaçlarla doğrudan, yeme ya da suya katılarak, parenteral, kas içi veya meme içine uygulanan antibiyotiklerin kullanımını takiben, hayvanın doku ve organlarında biriken metabolitlere, ilaç ya da kimyasal maddelere kalıntı adı verilmektedir. Bu çalışmada, LCMSMS ile kanatlı hayvanlarda antibiyotik kalıntısı analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Sütte Antibiyotik Kalıntısı Analizleri

  Hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve gelişimin hızlanmasını sağlamak gibi amaçlarla doğrudan, yeme ya da suya katılarak, parenteral, kas içi veya meme içine uygulanan antibiyotiklerin kullanımını takiben, hayvanın doku ve organlarında biriken metabolitlere, ilaç ya da kimyasal maddelere kalıntı adı verilmektedir. Bu çalışmada, LCMSMS ile sütte antibiyotik kalıntısı analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • Data Integrity Uyumu: Moleküler spektroskopi için yenilikçi bir çözüm

  Analitik verilerle ilgili güncel konulardan biri, verilerin silinmesi ve değiştirilmesinden dolayı veri bütünlüğünün olmamasıdır. Bu raporda, spektroskopi sistemleri için veri bütünlüğünün sağlanmasına yönelik yenilikçi bir çözüme yer verilmektedir.
   

 • HPLC ile Kozmetik Ürünlerinde Koruyucu Madde Tayini

  Kozmetik ürünlerinde kullanılan koruyucu maddelerin sıvı kromatografi (HPLC) sistemi ile tayini.

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence (HPLC) 

 • GCMS ile Ambalajda Fitalat Kalıntı Analizi

  Fitalatlar tekstil, oyuncak, ambalaj, kozmetik, sağlık, otomotiv gibi bir çok farklı endüstride, genellikle ürün dayanıklılığını arttırmak amacıyla kullanılmakta olup, insan sağlığına olumsuz potansiyel etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların analizi ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, gıda ile temas eden madde ve malzemelerden bitkisel yağa geçen bazı fitalat esterlerinin ve miktarlarının GC/MS ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Insights from our customer Professor Alexander Arnold from the Milwaukee Institute for Drug Discovery at the University of Wisconsin-Milwaukee
  • The collaboration with Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japan for development of pharmaceutical products using Imaging Mass Spectrometry: iMScope TRIO
  • Metabolic Studies of Drug Candidates for Neurological Disorders and Asthma Based on GABAA Receptor Subtype Selective Ligands using Mass Spectrometry
  • Utility of High-resolution MALDI imaging in Drug Discovery: Histological Distribution of Gentamicin in Proximal Renal Tubules of Rats
  • And many more ...

 • LCMSMS ile DNA Hasar Boyutunun İncelenmesi

  Bu çalışmada farelerde önemli  antioksidatif metabolizma arasındaki ilişkinin incelenmesi ve oksidatif hasarın boyutunun 8-hidroksi-2’-deoksiguanozin (8-OHdG) üzerinden gösterilmesi amaçlanmıştır.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • 2D-LCMS ile İlaçta Genotoksik Safsızlıkların Tayini

  İlaç etken maddelerindeki genotoksik safsızlıkların 2D-LCMSMS (Co-Sense) sistemi ile tayini.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • Pirinç Nişastasının Alüminyum Panellere Yapışmasının Tayini

  Pirinç nişastasının santrifügal kuvvetle yapışmasının tayini.

  Cihaz / rotor: Hitachi Koki CS-FNX serisi / S110AT 

 • İlaç Endüstrisinde Temizlik Validasyonu için TOC Analizörlerinin Kullanımı

  İlaç üretim tesislerinde, üretim ile ilgili ekipmanın etkili şekilde temizlenmesi oldukça önemlidir. Temiz bir alan, ilaç kontaminasyonunu azaltmaktadır. Temizlik validasyonu, ekipman yüzeylerinde temizlik sonrasında oluşan kalıntıların izin verilen limitler içinde olup olmadığının kontrolünün yapılmasıdır. Temizlik validasyonu toplam organik karbon analizi, durulama suyu, direk swap ekstraksiyon ve direk swap yakma yöntemleri olmak üzere 3 farklı yöntem ile yapılmaktadır. 

  Bu çalışmada Shimadzu TOC-V WP (Wet Chemical) sistemi ile Durulama Suyu Yöntemi ve Direk Swap Ekstraksiyon Yöntemi kullanılarak temizlik validasyonu uygulaması aktarılmaktadır.
   

 • Yaşam Bilimleri Hakkında - Shimadzu Journal Cilt 2, Sayı 1

  Pharmaceuticals and Human Science: This issue focuses on Pharmaceuticals and Human Science, and contains such articles as follows:

  • An interview with Professor van Breemen, who is studying medicinal properties of natural products at the University of Illinois, College of Pharmacy, in Chicago, using advanced mass spectrometry

  • Professor van Breemen's latest work of the effect of human exposure to bisphenol A in the environment

  • Two interviews with Japanese pharmaceutical companies about Shimadzu's new technologies i-PDeA and i-DReC and technical reports of each technology

  • In addition, it contains information on other applicable topics, as well as the latest news and applications.