Klinik araştırmalar ve adli tıp uygulamalarında, yasaklı maddeler, farmakokinetik veya suç mahalinden iz seviyedeki kalıntılar vb. tüm analitik sonuçların güvenilir olması son derece kritiktir.
 
Shimadzu ve diğer partnerlerimizde birlikte yasaklı ilaç analizleri, tarama, iz seviyede analizler, adli farmakoloji, adli toksikoloji, yeni doğan tarama testleri, immunosüpresif ilaç düzeyleri, organik asit analizlere yönelik analitik cihazlar ve çözümler sunuyoruz.

| Klinik Araştırmalar / Adli Bilimler / Toksikoloji Uygulama Başlıkları |

 

Yasaklı Maddeler

 

Kalıntılar

 

Patlayıcılar

 

Toksikoloji ve doping

 

TDM

 

Metabolomics, Genomics, Proteomics

 

Yenidoğan Taraması (NBS)

 

İmmunosupresif İlaçlar

 

Ağır Metaller

Otomatik Numune Hazırlama Sistemi (Freestyle SPE) ve LCMSMS ile Uyuşturucu Maddelerin Kantitatif Analizi

Bu çalışmamızda, LCTech marka Freestyle model Katı Faz Ekstraksiyon (SPE) cihazı ile kan, idrar, organ dokularından direkt olarak toksik ve sentetik ilaç kalıntıları saflaştırılmış; miktar tayinleri Shimadzu marka LCMS-8040 model LCMSMS sistemiyle tek enjeksiyonda ve basit, hızlı ve güvenilir bir metot ile tespit edilmiştir.