GC-MS ile Fitalat Analizi: GC Sabit Faz Performanslarının Karşılaştırılması

Fitalatlar tekstil, oyuncak, ambalaj, kozmetik, sağlık, otomotiv gibi bir çok farklı endüstride, genellikle ürün ömrünü uzatmak ve dayanıklılığını arttırmak amacıyla kullanılmakta olup, insan sağlığına olumsuz potansiyel etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların analizi ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Gaz kromatografi, fitalatların ayrımında etkin bir yöntem olarak bilinmekte ve elektron yakalama (ECD), alev iyonlaştırma (FID) ve kütle spektrometri (MS) gibi farklı dedeksiyon teknikleri ile birlikte kullanılmaktadır. Bu çalışmada, fitalat analizi için Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre kullanılmış ve optimum sabit fazların ve koşulların belirlenmesi için, bir gaz kromatografik modelleme yazılımı olan Restek Pro EZGC’den yararlanılmıştır. Fitalatların ayrımı yedi farklı sabit faz -Rtx-440, Rxi-XLB, Rxi-5ms, Rtx-50, Rxi-35Sil MS, Rtx-CLPesticides ve Rtx-CLPesticides2 fazları- üzerinden karşılaştırılmıştır.

Her durumda, EPA ve AB listelerinde bulunan 18 fitalatın ayrımı 6 dakikadan kısa bir sürede gerçekleştirilmiş; ayrıca, optimize edilen bir metod kullanılarak gerçekleştirilen 37 fitalatlık genişletilmiş listenin analizi, 40 dakikadan kısa bir sürede tamamlanmıştır. Hem Restek’e özel bir ürün olan Rtx-440 hem de Rxi-XLB kolonları, kompleks fitalat karışımının analizinde en iyi rezolüsyonu göstermiştir.