LCMSMS ile Bebek Mamasında multitoksinlerin (DON, FB1, HT2Toxin, Citrinin ve ZON) Analizi

Mikotoksinleri üreten küf mantarlarının, çoğunlukla ilgili gıdaya özel olması, immünoafinite kromatografisi (numune hazırlık)-HPLC metodlarının, mikotoksinlerin birçoğunun (özellikle de aflatoksinlerin) analizlerinde, halihazırda en yaygın olarak kullanılan teknikler olması sonucunu doğurmuştur.