Dual IC ile Patlayıcılarda İyon Tayini

Adli olaylarda meydana gelen patlamalarının sebebinin doğal ya da illegal yollardan oluşumunu takip edebilecek ve buna sebebiyet verecek kimyasal bileşimin kantitatif tayinini yapabilmektir.

Bu uygulama notunda patlayıcı maddelerde anyon ve katyonların eşzamanlı tayinine yer verilmektedir. Çalışma, Shimadzu marka Prominence model Dual İyon Kromatografi cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.