LCMSMS Sistemi ile Direk Enjeksiyonla İçme Suyunda HAAC Bileşiklerinin Tayini

LCMS-8040 sistemi ile direk enjeksiyonla içme suyuna spike edilen 0.001mg/L konsantrasyonunda 9 adet HAAC bileşiğinin tespiti.