Etkinlikler / Duyurular

Sağlıklı Erkek Deneklerde Favipiravir Tabletin Tek Doz, İki Yollu Çapraz Biyoeşdeğerlik Çalışması

COVID-19 tedavisinde temel rol oynayan antiviral ajanlardan biri olan Favipiravir için gerçekleştirilen biyoeşdeğerlilik çalışması, 17 Aralık 2020 tarihinde Journal of Pharmacy and Drug Development dergisinde yayınlandı.

Çalışmada, açlık koşulları altında sağlıklı erkek deneklerde referans tablet formülasyonu ile karşılaştırıldığında yeni bir Favipiravir tablet formülasyonunun biyoeşdeğerliğinin gösterilmesi amaçlandı. Plazma Favipiravir seviyeleri, in-house olarak geliştirilen Sıvı Kromatografi Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) yöntemiyle birleştirilerek ölçüldü.

Biyoanalitik aşaması, Novagenix Biyoanalitik Ar-Ge Merkezi'nde yürütülen ve Shimadzu LCMS-8040 LC-MS/MS sisteminin kullanıldığı çalışmaya bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://escientificpublishers.com/single-dose-two-way-crossover-bioequivalence-study-of-favipiravir-tablet-in-healthy-male-subjects-JPDD-02-0023

Referans: Onursal Saglam, Gökçe Demiray., et al. (2020). Single Dose, Two-way Crossover Bioequivalence Study of Favipiravir Tablet in Healthy Male Subjects. Journal of Pharmacy and Drug Development 2(2). DOI: 10.5281/zenodo.4361817 See translation