Spektrofotometreler (UV-VIS / IR / AA / RF)
Spektroskopi, ışığın madde ile etkileşimini spektrofotometre adı verilen ve UV-VIS, UV-VIS-NIR, FTIR, AA ve RF gibi farklı türleri bulunan bir cihaz kullanarak ölçme tekniğidir.
Spektroskopi ölçüm tekniğinde numunedeki ışığın dalga boyu ve numune ile fiziksel etkileşimin türü önemlidir.
Bu fiziksel etkileşimler, soğurma, dağınık yansıma, aynasal yansıma, kırılma ve saçılma gibi çeşitli şekillerde olabilir.
Spektroskopi, maddenin tüm yaygın fazlarını (katı, sıvı, gaz) ölçebilir. Çoğu durumda, numune ile ışık etkileşimlerinin aralığını ölçmek için spektrofotometreye ek olarak ek özel aksesuarlar gereklidir.