Shimadzu Corporation

HIC-NS/SP İyon Kromatografi Sistemi (Supresör/Non-Supresör)

Hareketli faz koşullarında yarışan iyonlar ve pH değerleri için sistemde herhangi bir kısıtlama yoktur. Seçim ve ayarlamalar numune ve hedef bileşenlere uygun olarak yapılabilir. Baskılayıcısız (supresörsüz) sistemdeki metodun sağladığı özgürlük bir çok değişik tipte analiz yapılabilmesine izin verir. Diğer bir avantaj ise harici kolon tepe genişletmesi olmamasıdır.

  • Yüksek hassasiyetli iletkenlik dedektörü
  • ppm ve ppb seviyelerinde anyon ve katyon analizi imkanı
  • Bromat ve siyanür analizleri olanağı

En yeni tipte otomatik baskılayıcı (supresör)  ile birlikte kullanım ise iyon kromatografının performansını daha da geliştirerek klor anyonları için (S/N=3) 0.25 μg/L tespit limiti örneğinde olduğu gibi ultra yüksek hassasiyette iyon analizi yapılabilmesini sağlar.
 
Kolon tipi baskılayıcı (Supresör) kartuş kullanılmıştır. Her analizde elektrokimyasal rejenerasyon otomatik olarak gerçekleştirildiğinden kimyasal rejenerant gerekmez. Bu kolaylık mükemmel performansı minimum bakımla sunar.
 
En silik elektriksel sinyalleri tespit edebilen CDD-10AVP/10ASP iletkenlik dedektörü ile birlikte, her bir parçanın yerleşim tasarımını değiştirerek ve düşük gürültü özelliklerine sahip elektronik bileşenleri kullanarak gürültüyü azaltmada önemli adımlar attık. Sonuç olarak gürültü ve kayma eşdeğer herhangi bir sisteme göre gözle görülür şekilde azalmıştır.
 
CDD-10ASP baskılayıcı (supresör) kontrol kartına sahiptir. Bu sayede baskılayıcılar (supresörler)  sistem kontrol ünitesinden kontrol edilebilir. Baskılama (supresör) fonksiyonu gerektiğinde kapatılabilir. Böylece anyonların analizi için baskılayıcılı (supresörlü) ve katyonların analizi için baskılayıcılı (supresörlü)  katyonların analizi için baskılayıcısız (supresörsüz) operasyonlar seçilebilir.

  • Dual IC ile Patlayıcılarda İyon Tayini

    Patlayıcı Maddelerde Anyon ve Katyon Eşzamanlı Tayini

    Cihaz: Shimadzu marka Dual Ion Kromatografi Cihazı

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner