Shimadzu Corporation

LCMS-IT-TOF Yüksek Hızlı Sıvı Kromatografi Ion Trap / Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometre

LCMS-IT-TOF sistemi yeni bir kütle spektrometre sistemi olup QIT (ion tuzaklama) ve TOF (uçuş zamanlı) teknolojinin birleştirilmiş halidir.

QIT ve TOF kombinasyonu oluşturulduğunda karşılaşılan en büyük teknolojik zorluk, iyonların etkili bir şekilde QIT içerisine girmesi ve eş zamanlı olarak da iyonların QIT ünitesinde tuzaklanmasıdır. Yeni geliştirilen IT-TOF teknolojisi ile bu zorluklara çözüm getirildi.

  • İyon kaynağı tasarımı, desolvation kapiler ve çarpışma iyonlarının fokuslanmasını sağlayan Q-array tasarımı
  • Octapole lensi CII (Compressed Ion Injection)  metodu ile iyon kaynağından  tuzaklama ünitesine taşınan iyonların verimli bir şekilde tanıtılması
  • QIT iyon tuzaklama ünitesi sayesinde MSn yapılabilme olanağı
  • BIE (Ballistic iyon ekstraksiyonu) teknolojisi ile tüm MS, MSn modlarında yüksek rezolusyon ve yüksek kütle doğruluğu
  • Uçuş tüpü içerisinde sıcaklık kontrolünün sağlanması ile iyonların uçuş süresince ve iyonların voltaj ile hızlandırılması süresince kütle stabilitesini koruma özelliği 

LCMS-IT-TOF sistemi yeni bir kütle spektrometre sistemi olup QIT (ion tuzaklama) ve TOF (uçuş zamanlı) teknolojinin birleştirilmiş halidir. QIT ve TOF kombinasyonu oluşturulduğunda karşılaşılan en büyük teknolojik zorluk, iyonların etkili bir şekilde QIT içerisine girmesi ve eş zamanlı olarak da iyonların QIT ünitesinde tuzaklanmasıdır. Yeni geliştirilen IT-TOF teknolojisi ile bu zorluklara çözüm getirildi.

İyon kaynağı tasarımı, desolvation kapiler ve çarpışma iyonlarının fokuslanmasını sağlayan Q-array tasarımı Shimadzu’nun başarılı bir sistemlerinden tekli-quadrupole kütle spektrometresi sisteminden adapte edilmiştir.

Kullanılan Octapole lensi CII (Compressed Ion Injection)  metodu ile iyon kaynağından  tuzaklama ünitesine taşınan iyonların tanıtılması verimli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu yeni teknoloji ile QIT iyon tuzaklama ünitesi sayesinde MSn yapılabilmektedir. Buna ek olarak BIE (Ballistic iyon ekstraksiyonu) teknolojisi tüm MS, MSn modlarında yüksek rezolusyon ve yüksek kütle doğruluğu sağlamaktadır. Uçuş tüpü içerisinde sıcaklık kontrolünün sağlanması ile iyonların uçuş süresince ve iyonların voltaj ile hızlandırılması süresince kütle stabilitesi korunmaktadır. 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner