Shimadzu Corporation

Preparatif / Semipreparatif Sıvı Kromatografi Sistemi

Ayırım ve saflaştırmadaki en önemli beklentiler temiz sonuçlar, hızlı preparatif proses ve az maliyettir. Prominence preparatif sistem tüm bu beklentileri büyük ölçekli proseslerde geliştirerek sunmaktadır.
 
Büyük ölçekteki proseslere analitik kolon ölçüleri ile başlamak ve bu proseslerin tamamının aynı cihaz ile gerçekleştirilebilmesi, mobil faz kullanımından doğan maliyeti ve örneği ve aynı zamanda operasyon eğitim masraflarını düşürür. Prominence preparatif sistem ile analitik ve preparatif izokratik çalışmaların yapılabildiği gibi, analitik ve preparatif gradiyent çalışmalar da yapılabilmektedir.
 

  • Preparatif ve yarı-preparatif çalışmalar için uygun sistem
  • 3 mg – 2 g aralığında numune toplama imkanı
  • Akış hızı:       10 ml/dk, 20 ml/dk semi-prep (LC-20AR)
150 ml/dk prep (LC-20AP)

Sisteme kolaylıkla eklenebilen fraksiyon toplama ünitesi ile küçük akıştan yüksek akışa çok geniş aralıkta çalışmak mümkündür. Ünite kromatogramları incelerken yapılan küçük manuel hazırlıklardan, otosampler ile kombinasyonu sonucu otomatik hazırlıklara kadar çeşitli uygulamaların yapılmasına izin verir.
 
Prominence preparatif sistem akışa bağlı olarak 3 farkli opsiyon sunar. Bunlar 10mL/dk ve 20mL/dk akışta yarı-preparatif (semi-preparatif) ve 150mL/dk akışta preparatif çalışmalardır. Bu çalışmalarda yüklenebilir madde miktarı ise sırasıyla 20mg, 300mg ve 2000 mg’dır.

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner