Restek

Restek HPLC Kolonları Ultra-USLC Pinnacle-DB Allure-AK Viva

Restek’in  HPLC kullanıcılarının taleplerinden yola çıkarak geliştirmiş olduğu USLC metodolojisi ile tasarlanan geniş LC kolon yelpazesi sayesinde kolon seçimi son derece hızlı yapılabilmekte ve çok daha kısa sürelerde metod geliştirilebilmektedir.

Restek USLC Metod Geliştirme Seti
(Method Development Toolbox)

 • Restek’in USLC Metod Geliştirme Seti, Restek’in dört farklı USLC fazını (Aqueous C18, Biphenyl, IBD ve PFP 100 veya 150 mm gibi farklı ebatlarda kolon seçenekleri bulunmaktadır.

 
 • UHPLC (1.9 um) için ve HPLC (3 veya 5 um) için 50, 100 veya 150 mm gibi farklı ebatlarda kolon seçenekleri bulunmaktadır.


C18, C8, C4, C1 HPLC Kolonları

 • Konvansiyonel monomerik silika HPLC kolonu
 • Apolar ters fazda endcapping teknolojili dolgu maddesi
 • Yüksek saflıktaki silika, aktiviteyi engeller ve yüksek yoğunlukta bağlanma yaratır.
 • Bu kolonlar seçici ve güvenilir HPLC uygulamaları için üretilmiştir.
 • Apolar, Orta-polarite ve polar bileşiklerin analizleri için uygundur.
 • C18 , C8 , C4 , C1 , HPLC , KOLON , ODS , Apolar , Orta-polar , Polar , yüksek saflıkta silika , endcapping , Allure , Viva , Ultra , Pinnacle , ROC, 5um , 3um , 1,9um , Solid Core-Shell , Raptor , 2,7um

Reverse Phase Biphenyl Kolonları

 • Restek Biphenyl HPLC Kolonları, standart fenil ve fenil hekzil kolonlara oranla daha dağılımlı, daha yüksek derecede polarizebilite ve yüksek seçicilik özelliklerine sahiptir.
 • Dipolar, doymamış bağa sahip moleküller ve konjüge bileşiklerin analizi için ideal olarak üretilmiştir.
 • Apolar ters fazda endcapping teknolojili yüksek saflıkta silika dolgu maddesi
 • Bifenil , Fenil , Fenil-Hekzil , HPLC , kolon , aromatik , apolar , polarizebilite , dağılım , dipolar , konjüge , doymamış moleküller , endcapping , Ultra , Pinnacle , Viva , 3um , 5um, Solid Core-Shell , Raptor , 2,7um

Normal Faz Cyano, Amino HPLC Kolonları

 • Cyano kolonlar; pi-pi etkileşimleri ve hidrojen bağı etkileşimine dayanarak ayrım sağlamaktadır. Aminopropil bazlı kolonlar hidrojen bağı etkileşimine dayanarak ayrım sağlamaktadır.
 • Cyano kolonlar; Aromatik alkoller, Aldehit, Keton, Organik Asit yapıların analizi için idealdir.
 • Amino kolonlar; şeker analizleri ve Vitamin E analizleri için idealdir.
 • Hem ters faz hem normal faz hem de HILIC kolonu olarak kullanılabilmektedir.
 • Siyanopropil , Aminopropil , NH2 , CN , HPLC , Kolon , Normal Faz , Ters Faz , HILIC , şeker , karbohidrat , Vitamin E , Aromatik Alkoller , Aldehit , Keton , Organik Acit , Ultra , Pinnacle

 • GCMS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

  Meyve ve sebzelerde pestisit tayini

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)

 • HPLC ile Yemde Vitamin A ve Vitamin E Analizi

  Bu çalışmada Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) ile yem ve premiks (yem katkı materyali)’de Vitamin A ve Vitamin E analizi uygulamasına yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu marka Prominence LC-20A model HPLC
   

 • HPLC ile Meyve Sularında Patulin ve HMF Tayini

  Meyve sularında patulin ve HMF analizi

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)

 • HPLC ile Meyve Sularında Fumarik Asit ve Laktik Asit Tayini | Ant Teknik

  Meyve sularında Fumarik Asit ve Laktik Asit analizi

  Cihaz: Shimadzu marka Prominence LC-20A model HPLC

 • LC-MSMS ile (İçme/Kullanma/Mineralli) Sularda Bromat Tayini

  İçme, kullanma ve doğal kaynak (mineralli) sularında Bromat (BrO3- ) iyonunun LCMSMS sistemi ile tayini.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Sularda Akrilamid Analizi

  Sularda Akrilamid Çalışması

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • HPLC ile İçme Suyunda Bromat Analizi

  Ambalajlı su endüstrisinde kullanılan ozon, suda doğal olarak oluşan bromür ile reaksiyona girerek bromat oluşturur. Yüksek düzeylerde alım halinde bromatın sağlığa olumsuz etkileri nedeniyle, ilgili mevzuatlarda bromat limitleri belirlenmiştir. İçme ve kullanma suları için Türkiye ve Avrupa’daki mevzuatta bromat limiti 3 μg/L (ppb) olarak tanımlanmıştır. 

  Çalışmamızda, ozonlama yapılarak şişelenmiş sularda oluşan bromat maddesinin analizinin yapılması amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu marka Prominence LC-20A model HPLC

 • LCMSMS ile Kanatlı Hayvanlarda Antibiyotik Kalıntısı Analizleri

  Hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve gelişimin hızlanmasını sağlamak gibi amaçlarla doğrudan, yeme ya da suya katılarak, parenteral, kas içi veya meme içine uygulanan antibiyotiklerin kullanımını takiben, hayvanın doku ve organlarında biriken metabolitlere, ilaç ya da kimyasal maddelere kalıntı adı verilmektedir. Bu çalışmada, LCMSMS ile kanatlı hayvanlarda antibiyotik kalıntısı analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Tam Kan Numunelerinde İmmünsüpresif İlaçların Analizi

  Tam kan numunelerinde immünsüpresif ilaçların analizi

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • HPLC ile Bitkisel Yağlarda Tokoferol Analizi

  Bitkisel yağlarda tokoferolün HPLC cihazı ile kantitatif olarak analizi.

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)

 • Alkollü Ürünlerde Denatonyum Benzoatın (Bitreks) HPLC ile Analizi

  Denatonyum benzoat , etil alkol ve parfüm üretiminde kullanılan, ticari adı bitreks olan maddedir. Denatonyum benzoat, denatüre alkollerde, antifirizde, tırnak yeme önleyicilerinde, solunum maskelerinde, hayvan kovucularında, sıvı sabunlarda ve şampuanlarda kullanılır. Bu çalışmada, HPLC-UV cihazı ile farklı tiplerde alkol numunelerinde denatonyum benzoat (bitreks) tayinine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LC-2030 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı (HPLC)

 • HPLC ile Premiks, Gübre ve Yemde Amino Asit Uygulaması

  Zirai katkı maddelerinde hammadde olarak eklenmiş serbest amino asitlerin HPLC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu LC-2030C Plus

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner