Restek

Restek HPLC Kolonları Ultra-USLC Pinnacle-DB Allure-AK Viva

Restek’in  HPLC kullanıcılarının taleplerinden yola çıkarak geliştirmiş olduğu USLC metodolojisi ile tasarlanan geniş LC kolon yelpazesi sayesinde kolon seçimi son derece hızlı yapılabilmekte ve çok daha kısa sürelerde metod geliştirilebilmektedir.

Restek USLC Metod Geliştirme Seti
(Method Development Toolbox)

 • Restek’in USLC Metod Geliştirme Seti, Restek’in dört farklı USLC fazını (Aqueous C18, Biphenyl, IBD ve PFP 100 veya 150 mm gibi farklı ebatlarda kolon seçenekleri bulunmaktadır.

 
 • UHPLC (1.9 um) için ve HPLC (3 veya 5 um) için 50, 100 veya 150 mm gibi farklı ebatlarda kolon seçenekleri bulunmaktadır.


C18, C8, C4, C1 HPLC Kolonları

 • Konvansiyonel monomerik silika HPLC kolonu
 • Apolar ters fazda endcapping teknolojili dolgu maddesi
 • Yüksek saflıktaki silika, aktiviteyi engeller ve yüksek yoğunlukta bağlanma yaratır.
 • Bu kolonlar seçici ve güvenilir HPLC uygulamaları için üretilmiştir.
 • Apolar, Orta-polarite ve polar bileşiklerin analizleri için uygundur.
 • C18 , C8 , C4 , C1 , HPLC , KOLON , ODS , Apolar , Orta-polar , Polar , yüksek saflıkta silika , endcapping , Allure , Viva , Ultra , Pinnacle , ROC, 5um , 3um , 1,9um , Solid Core-Shell , Raptor , 2,7um

Reverse Phase Biphenyl Kolonları

 • Restek Biphenyl HPLC Kolonları, standart fenil ve fenil hekzil kolonlara oranla daha dağılımlı, daha yüksek derecede polarizebilite ve yüksek seçicilik özelliklerine sahiptir.
 • Dipolar, doymamış bağa sahip moleküller ve konjüge bileşiklerin analizi için ideal olarak üretilmiştir.
 • Apolar ters fazda endcapping teknolojili yüksek saflıkta silika dolgu maddesi
 • Bifenil , Fenil , Fenil-Hekzil , HPLC , kolon , aromatik , apolar , polarizebilite , dağılım , dipolar , konjüge , doymamış moleküller , endcapping , Ultra , Pinnacle , Viva , 3um , 5um, Solid Core-Shell , Raptor , 2,7um

Normal Faz Cyano, Amino HPLC Kolonları

 • Cyano kolonlar; pi-pi etkileşimleri ve hidrojen bağı etkileşimine dayanarak ayrım sağlamaktadır. Aminopropil bazlı kolonlar hidrojen bağı etkileşimine dayanarak ayrım sağlamaktadır.
 • Cyano kolonlar; Aromatik alkoller, Aldehit, Keton, Organik Asit yapıların analizi için idealdir.
 • Amino kolonlar; şeker analizleri ve Vitamin E analizleri için idealdir.
 • Hem ters faz hem normal faz hem de HILIC kolonu olarak kullanılabilmektedir.
 • Siyanopropil , Aminopropil , NH2 , CN , HPLC , Kolon , Normal Faz , Ters Faz , HILIC , şeker , karbohidrat , Vitamin E , Aromatik Alkoller , Aldehit , Keton , Organik Acit , Ultra , Pinnacle

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner