Shimadzu Corporation

X-Ray Difraktometre (XRD) | XRD-6100/7000

XRD-6100 X-Ray Difraktometre, yüksek hassasiyetli θ-2θ (theta/2 theta) gonyometreli XRD-6100, amaca uygun olarak opsiyonel aksesuarlarla genişletilebilmektedir.
Temel kullanım kolaylığına ve zengin işlevlerine ek olarak, XRD-6100 X-Işını Difraktometre, Windows kullanıcı arabirimini destekleyen dikey bir açı ölçer ve veri işleme yazılımı içeren entegre bir tasarıma sahiptir.

XRD-6100, stres analizi, kalıntı östenit miktar tayini, kristalit boyutu/kafes gerilimi, kristallilik hesaplaması, üst üste bindirilmiş X-ışını kırınım desenleri aracılığıyla malzeme analizi dahil olmak üzere rutin kalitatif ve kantitatif analizden durum değişikliği analizine kadar geniş kapsamlı analiz gereksinimlerini kapsayan çözümler sunar. , gelişmiş malzeme değerlendirmesi ve numune ısıtma analizi. Elbette, kesin kafes sabiti belirleme dahil kristal yapı analizi de desteklenmektedir.

XRD-7000 X-Ray Difraktometre, XRD-7000 Serisi X-ışını difraktometreleri, yüksek hassasiyetli bir dikey θ-θ açı ölçere sahiptir ve W400 × D550 × H400mm'ye kadar büyük numuneleri işleyebilir.

Polikapiler paralel ışın optik sistemi ile çok daha ileri geniş uygulama alanı vardır.

 • Seramik, Metal, Madencilik
 • İlaç, Klinik Araştırmalar,
 • Makine, Otomotiv
 • Kriminal, Adli Tıp
 • Petrokimya, Kimya
 • Çevre

XRD-6100 X-ray Difraktometre

 • Çeşitli uygulamalar için yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli dikey açı ölçer
 • 900 mm (g) x 700 mm (d) x 1600 mm (y) boyutlarında kompakt tasarım
 • Güvenlik kilitli sistem. Radyasyon sırasında kapı kilitli
 • Bağımsız çift eksenli θ-2θ bağlantı sürücüsü, bağımsız 2θ eksenli ve θ eksenli sürücüler seçilebilir.
 • Çeşitli isteğe bağlı donanım ve yazılım

Serbest Silisik Asitlerin Kalitatif ve Kantitatif Analizi

Çalışma ortamı ölçümleri için mineral tozunun kontrol konsantrasyonu aşağıdaki ifade kullanılarak hesaplanır. (1 Nisan 2005 tarihinde revize edilmiştir.)
E = 3.0/(0.59Q + 1)(Referans) Ön revizyon E = 2.9/(0.22Q + 1)
E: Kontrol konsantrasyonu mg/m3 Q: Serbest silisik asit içeriği (%)

Sonuç olarak, tozdaki serbest silisik asitlerin içeriğini bilmek önemlidir. Serbest silisik asitler kuvars, kristobalit veya tridimit vb. olarak mevcut olabilir.

Bu revizyon, ilk olarak silisik asit tipini belirlemek için bir X-ışını difraktometresinin kullanımını öngörmektedir (kalitatif analiz). Bu kalitatif sonuçlara dayanarak, fosforik asit yöntemi veya bir X-ışını difraktometresi ile baz standart absorpsiyon düzeltme yöntemi kullanılarak niceleme yapılır.

Aşağıdaki diyagram, serbest silisik asitlerin kırınım modellerini göstermektedir. Serbest silisik asit tipi, modelin özelliklerinden kolayca tanımlanabilir.

Hedef maddelerin kırınım X-ışını yoğunluğu, matris maddesinin absorpsiyonu için düzeltilmelidir. Bu düzeltme, matris maddesinin X-ışını absorpsiyon katsayısının belirlenmesini gerektirir. Temel standart absorpsiyon düzeltme yöntemi bunu tek bir ölçümden belirleyebilir. Bu paket, temel standart absorpsiyon düzeltme yöntemini içeren özel nicel analiz yazılımını içerir.

Asbestin Kalitatif ve Kantitatif Analizi

Asbest Tehlikesini Önleme Yönetmelikleri Temmuz 2005'te Japonya'da uygulamaya konmuştur. Bu yönetmeliklere tabi yapı malzemeleri ve diğer numuneler, numuneler yaklaşık %5 veya daha fazla asbest içeriği içeriyorsa, standart ekleme yöntemi veya dahili standart ekleme yöntemi kullanılarak X-ışını difraktometresi ile ölçülebilir. ağırlıkla. Ancak asbest içeriği %5'in altındaysa, miktar tayini mümkün olmayabilir.

Bu durumda, numune matris bileşenlerini çözmek için formik asit ön işlemi gerçekleştirildikten sonra, temel standart absorpsiyon düzeltme yöntemi kullanılarak X-ışını difraktometresi ile miktar tayini yapılır.

Asbestin bu tür kalitatif ve kantitatif analizi, temel standart absorpsiyon düzeltme yöntemi için çevresel ölçüm aşamasını içeren XRD-6100 X-ray difraktometre çevresel ölçüm paketi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

XRD-7000 X-ray Difraktometre

XRD 7000 Serisi X-ışını Difraktometreler, temel kalitatif ve kantitatif analize ek olarak, kalıntı östenit kantitasyonunu, çevresel kantitatif analizi, hassas kafes sabiti belirlemeyi, kristallik derecesi hesaplamalarını, kristal boyutu ve kristal gerinim hesaplamalarını, kristal sistemi belirlemeyi ve ayrıca diğer yazılım tabanlı kristal belirleme işlemlerini gerçekleştirir. yapı analizi. Eklerin eklenmesi, gerilimin, ısıtılmış numunelerin ve ince lmlerin ölçülmesine izin verir. Geniş aralıklı yüksek hızlı dedektör ve polikapiler ünite ile donatılmış güçlü paralel ışın optik sistemi kullanılarak uygulama yelpazesi daha da genişler.

Yüksek Hassasiyetli Açı Ölçer

Maksimum 400 mm (g) x 5500 mm (d) x 400 mm (y)'ye kadar kabul edebilen yüksek hassasiyetli dikey θ-θ açı ölçer.


Çeşitli Arama Sonucu Verileri Görüntülenebilir

Artık östenit miktar tayini, çevresel kantitatif analiz, hassas kafes sabiti tayini, kristallik derecesi hesaplamaları, kristal boyutu ve kristal gerinim hesaplamaları, kristal sistem tayini, rietveld analizi, diğer yazılım tabanlı kristal yapı analizlerinin yanı sıra temel kalitatif analiz ve kantitatif analizlerin çeşitli uygulamaları.

Fren Roterinin Analizi

Otomatik Stres Haritalama Sistemi

Büyük R-θ aşaması, 350 mm çapa ve 190 mm kalınlığa kadar numune kabul edebilir. Otomatik stres haritalaması mümkündür.

R-θ aşama haritasında numune konumunu ayarlayın ve otomatik haritalama ölçümlerini ve otomatik stres analizi hesaplamalarını gerçekleştirmek için analizi başlatın. Ayrı ölçüm sonuçları üst üste bindirilebilir. Gerilme analizi sonuçları bir harita olarak görüntülenebilir.

Aşağıdaki şema, bir fren rotoru için bir stres haritasını göstermektedir. Fe211 dağılımı bir bakışta açıktır. 


Polikapiller Optik Sistem

Polikapiler ünite tarafından üretilen güçlü paralel ışın, düzensiz numuneler gibi daha geniş bir aralıktaki uygulamalarda kullanılabilir.(seçenek)

 • Asbestin (Krizotilin) Geniş Aralıklı OneSight Dedektör ile Yüksek Hızlı X-Ray Difraksiyon Analizi

  Asbest, mükemmel ısı ve asit dayanımı nedeniyle tercih edilen bir inşaat malzemesidir. Ancak, sağlık açısından olumsuz etkileri nedeniyle asbest kullanımı kademeli olarak sınırlanmaktadır. Regülasyonlarda belirtilen limit değerlerine göre herhangi bir inşaat malzemesinin içerisindeki asbest konsantrasyonunun takibi zorunludur.

  Bu çalışmada, bir asbest çeşidi olan krizotilin, yeni geniş aralıklı ve yüksek hızlı OneSight dedektör kullanılarak gerçekleştirilen yüksek hızlı kantitatif analizine örnek verilmektedir. 

  Cihaz: Shimadzu XRD-6100/7000 X-Ray Difraktometre Cihazı (XRD)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner