Uzman Önerileri

Filtrasyon Nedir, kromatografik analizlerde neden gereklidir? Şırınga ucu filtre seçiminde dikkat edilecek hususlar

Filtrasyon, çözünmemiş partiküllerin sıvı (1-100 ml) veya gaz örneklerden uzaklaştırılması işlemidir. Filtrasyon işlemi HPLC ve UHPLC başta olmak üzere GC, ICP, AA, TOC vb. analitik cihazların numune hazırlama aşamasında uygulanmaktadır.
Kromatografik analizlerde, numune ve mobil faz çözeltilerinin analiz öncesinde filtre edilmesi kolon ve frit tıkanıklığının oluşmaması; dedektör, pompa, valf gibi cihaz parçalarının korunması ve aşırı yüksek çalışma basınçlarının önlenmesi açısından önemlidir. Uygun filtrasyon işleminin uygulanmaması analitik tekrarlanabilirliği düşük sonuçlara ve cihazda teknik arızalara neden olabilmektedir.

Şırınga ucu filtre    

Örnek süzmede kullanılacak olan şırınga ucu filtrelerin seçiminde örnek hacmi ve kolon dolgu maddesinin boyutu dikkate alınmaktadır.
Filtrenin çapı süzülmesi istenilen örnek hacmine göre seçilirken, gözenek boyutu ise yapılacak olan çalışmaya ve kullanılan kolon dolgu maddesinin boyutuna göre seçilmelidir.

Uygun Millex Filtre Büyüklüğü Seçimi

Numune Miktarı    Millex Filtre Çapı
< 1mL                             4 mm
1-10mL                            13 mm
10-100mL                         25 mm
10-100mL                        33 mm