Sosyal Sorumluluk

Ant Teknik’in öncelikli amacı, sunduğu ürün, hizmetler ve iş yapış şekli ile toplumun yaşam kalitesini yükseltmektir. 

Günümüz iş dünyasının temel sorumluluklarından biri, bir yandan toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak etkin çözümler geliştirirken, bir yandan da üretim süreçlerinin ve tüketim alışkanlıklarının sonucu olarak ortaya çıkan çevre kirliliği gibi olumsuz etkileri minimuma indirmektir.  Ant Teknik, ‘koşullar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, sorunun çözümü için anahtarın elimizde olduğu’ inancını benimsemiştir.  Yaratıcı fikirler üretmeye devam etmekte, beklentileri fırsata dönüştürmek için sürekli çaba sarf etmektedir. Ant Teknik, bu yaklaşımın sonucu olarak, çevreye ve topluma karşı olan hassasiyetlerini ön plana çıkarmakta ve sivil toplum kuruluşları (STK) ve resmi kurumlarla ortak çalışarak projelerde yer almaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine dahil olmak, iş dünyasındaki ve daha geniş bir bakış açısıyla tüm toplumdaki hassasiyetin ve çözümlere nasıl katkı sağlanabileceği yolundaki farkındalığın artması açısından önem taşımaktadır.

Ant Teknik’in misyonu gelecek nesiller için daha mutlu ve müreffeh bir ülke yaratma gayesine katkıda bulunmaktır. Bu zamana kadar, TEMA ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yürütülen Ağaçlandırma Projesi ve TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) ile birlikte yürütülen projeler gibi sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayrılmıştır.

Ürün ve hizmetlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü belirli bir düzen dahilinde sosyal sorumluluk projelerine aktarılmakta; satılan bir cihaz kimi zaman bir fidana dönüşerek doğaya dönmekte, kimi zaman özgürlüğü hayal edenlere umut olmaktadır.