HPLC ile İçme Suyunda Bromat Tayini (EPA metodu)

Türkiye ve Avrupa daki mevzuat limiti 3 ug/L (ppb) dir. Analiz için suyu 0.45um lik nylon şırınga filtresinden süzüp cihaza enjekte etmek yeterlidir. Herhangi bir ön işleme gerek yoktur.