Kozmetik, kimya ve petrokimya ile ilgili birçok uygulama konusunda araştırma-geliştirme ve kalite kontrole verilen önem giderek artmaktadır.

Shimadzu ve diğer partnerlerimizle birlikte, ISO ve ASTM gibi uluslararası standartlara uygun ve spesifik ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunuyor, en zor uygulamalarınızı bile gerçekleştirmeniz için teknik deneyimimizle ve know-how’ımızla sizlere destek veriyoruz. 
 
Biyolojik yakıtlar, boya, pigment, mürekkep, endüstriyel gaz, kağıt, petrol rafinerisi, kaplama, petrokimya, polimer, kauçuk, reçine, plastik, işlenmiş metaller, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, parfüm ve diğer kozmetikler vb. ürünlere yönelik birçok uygulama alanına yönelik çözüm ve hizmetlerimizle yanınızdayız.

KOZMETİK UYGULAMALARI

Alan

Uygulamalar ve Analizler

Ürünler

Safsızlıklar, kalıntılar, yasaklı maddeler ve ambalaj materyali analizleri

 

Koruyucular (paraben, benzoik/ sorbik asit, triclosan , phenoxyetanol, caprylyl glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, dehidroasetik asit ve formaldehit vb.)

HPLC, GC, FTIR

Solventler (metanol, etanol, propan-2-ol, diklorometan, 1,1,1-Trichloroethane, nitromethane, mercaptoaceticacid), Parafin 

GC

Alerjen analizi

LCMSMS, GCMSGCMSMS

Ağır metal analizleri (Arsenik, Kurşun, Kadmiyum, Civa, Antimon, Stronsiyum, Zirkonyum, Aluminyum), Petrol ve türevleri, Silikon

AA, ICP-MS

Nitrozamin, 1,4 Dioksan, Ftalat, Glikol eterleri

 GC, GCMSMS

Gümüş nitrat, Selenium disulphide analizi

AA

Ham madde kontrol

FTIRHPLC, GC-HS

Kimyasallar (Nitrit, Penten-2,4-dione, Quinolin-8-ol, fosfat)

UV-VIS

Sürfaktanlar (LAS, SLS, AOS), Boyar madde, Sülfat

LCMS

Parfüm analizi

GCMS-HS

Kalite kontrol ve etkinlik testleri

Renk ölçümü, SPF ölçümü, Kristalize su ölçümü

UV-VIS/NIR

Hyaluronik asit analizi

HPLC, GPC

Hydroquinone analizleri

HPLC

Ağız Bakım Ürünlerinde Beyazlaştırıcı (Total Fluorine)  GC

Kozmetik ürünün kantitatif ve kalitatif bileşimi 

Esans analizi

GCMS

Kil mineral analizleri EDX
Minoksidil, Finasterid, Rodamin HPLC

Fizikokimyasal özellikler

Erime noktası

DSC

Kırılma indisi ve konsantrasyon Refraktometre
Yoğunluk Densitometre
Viskozite Viskozimetre

Dermatolojik özellikler

Transdermal difüzyon ve membran yapısı geçirgenlik çalışmaları

Transdermal / Franz Difüzyon Hücre Sistemleri

Mikrobiyolojik analizler Numune hazırlık Ph Metre, Pipet Seti, Ultra Saf Su Sistemi, Vorteks, Benmari Tıp Su Banyosu, Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, Blok Isıtıcı
Numune ekim Class ll Laf Kabin
Numune ayrıştırma Masaüstü Santrifüj

| Kozmetik / Kimya / Petrokimya Uygulama Başlıkları |

 

Plastik, polimer, kauçuk

 

Ambalaj

 

Boya

 

Petrol ve fosil yakıtlar

 

Biyodizel

 

Kozmetik

 • GCMS ile Oyuncak Tekstil ve Ayakkabılarda Fitalat Analizi

  Fitalat ve türevleri, endüstride plastikleri esnekleştirme ve yumuşatma görevi görürler. Plastikler, dolayısıyla fitalatlar, baskı mürekkepleri, tekstil, ayakkabı, oyuncak, eldiven, kırtasiye ürünleri, kozmetik ve PVC (polivinil klorür) üretiminde kullanılmaktadır.

  Di-isononyl phthalate (DINP), Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Di-n-octyl phthalate (DNOP), Di-iso-decyl phthalate (DIDP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Di-butyl phthalate (DBP) gibi yasaklı fitalatlara uzun süre maruz kalınmasının, endokrin ve üreme sistemlerinde tahribatlara yol açabileceği gibi genetik bozukluklara da sebebiyet verdiği kanıtlanmıştır.

  Bu çalışma ile tekstil, ayakkabı, oyuncak, eldiven, kırtasiye ürünleri, kozmetik ve bebek bakım ürünlerinde fitalatın GCMS ile analizinin yapılması amaçlanmaktadır.
   
  Cihaz: Shimadzu marka GCMS-QP2010 SE model GCMS

 • Py-GCMS ile RoHS Kapsamında Fitalat Kalıntı Analizi

  Tehlikeli maddelerin kısıtlanması (RoHS) direktifi doğrultusunda PVC, kauçuk ve poliüretan köpükte Py-GCMS ile fitalat kalıntısının analizi.
   
  RoHS; çevre ve insan sağlığının korumak maksatlı, elektrikli ve elektronik eşyalarda Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) gibi zararlı maddelerin kullanımını sınırlandırmak, teknik esaslar çerçevesinde elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreye uyumlu şekilde geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
   
  Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi 2002/95/EC (RoHS 1), Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Direktifin kısaltmasıdır ve Avrupa Birliği tarafından Şubat 2003'te kabul edilmiştir. Temmuz 2019 itibari ile elektrikli ve elektronik eşyalarda (kablo veya elektrikli ve elektronik eşyaların tamiri, onarım ve fonksiyon yenileme amaçlı yedek parçalar dahil) fitalat bileşenleri de eklenmiştir. Bu doğrultuda yasaklı fitalatlar ve limitleri belirlenmiştir.

  Cihaz: Shimadzu marka GCMS-QP2020 NX model GCMS ve EGA/PY-3030D Multi-Shot Pyrolyzer
   
   
   

 • ED-XRF ile Kablo Ürünlerinde RoHS Ağır Metallerinin Analizi

  RoHS Direktifi ile; çevre ve insan sağlığının korumak maksatlı, elektrikli ve elektronik eşyalarda Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) gibi zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırması ve teknik esaslar çerçevesinde elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreye uyumlu şekilde geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
   
  Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi 2002/95/EC (RoHS 1), Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Direktifin kısaltmasıdır ve Avrupa Birliği tarafından Şubat 2003'te kabul edilmiştir. Büyük ve küçük ev aletleri, bilgi işlem ve iletişim ekipmanları, aydınlatma, elektrikli aletler, oyuncaklar ve eğlence ekipmanları, spor aletleri, ATM’ler ve otomatlar, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri  ürünlerin üreticileri, yetkili temsilcileri, ithalatçıları ve distribütörleri için geçerli olan direktife uyumlu ürünler, izin verilen miktarlardan fazlasını içeremez.

  Çalışmamız, katı, sıvı, toz tüm numune tipleriyle çalışırken kimyasal numune ön hazırlık gerektirmeyen, tahribatsız ve Na-U arasındaki tüm elementlerin % - ppm aralığındaki miktar tayinleri için en kullanışlı masa üstü sistem olan ED-XRF Spektrometre ile gerçekleştirilmiştir.

  Cihaz: Shimadzu marka EDX-7000 model ED-XRF

 • HPLC ile Polimer Ürünlerde Serbest Monomer Analizi

  Su bazlı polimer ürünlerinde akrilik asit, metakrilat, etil akrilat, metil metakrilat, butil akrilat, butil metakrilat, 2-etil hekzil akrilat strene monomerlerinin HPLC ile analizi.
   
  Esas olarak polimerlerin oluşumunda kullanılan akrilik asiti aynı zamanda plastik, kaplama, yapıştırıcı, elastiyomer, boya ve cila üretiminde de kullanılmaktadır.
   
  Akrilik asitin sağlığa potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle dikkatle takip edilmektedir. Bu çalışmamızda, polimer üretiminden sonra serbest halde kalan akrilik asit ve diğer türevlerinin yani monomerlerin miktarının analizi HPLC ile gerçekleştirilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu marka Nexera model HPLC
   

 • GC ile Bağlayıcılarda (Reçinelerde) Serbest Monomer Analizi

  Boya üretiminde kullanılan bağlayıcılarda (reçinelerde) vinil, ester ve asit grubu monomerlerin katılım reaksiyonlarının sonucunda oluşan polimer reaksiyonunun tamamlanıp tamamlanmadığının belirlenmesi için, bağlayıcılarda serbest monomer içeriklerinin tespit edilmesi gereklidir.
   
  Cihaz: Shimadzu marka GC-2030 model Gaz Kromatografi
   

 • HPLC ile Kozmetik Ürünlerinde Sodyum Lauret Sülfat (SLES) Yüzey Aktif Maddesinin Analizi

  Sodyum lauret sülfat (SLES), sodyum lauril sülfat (SLS), amonyum lauril sülfat (ALS) ve sodyum paret sülfat, birçok kozmetik üründe kullanılan yüzey aktif maddelerdir. SLS/SLES, dokularda uzun süre kalarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğinden kozmetik ürünlerdeki miktarlarının analizi önem arz etmektedir. 

  Bu çalışmamızda, ilgili koruyucu maddelerin kantitatif analizi ELSD dedektör içeren HPLC ile gerçekleştirilmiştir.

  Cihaz: Shimadzu marka Nexera LC-40 model Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi

 • HPLC ile Kozmetik Ürünlerde İzotiyazolinon Türevi Koruyucuların Analizi

  Kozmetik ürünlerinde HPLC ile Izotiyazolinon (5-Chloro -2-methyl -4-isothiazolin-3-one (CMIT), 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MIT), 1,2-Benzisothiazol -3(2H)-one (BIT) türevi koruyucuların HPLC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka Nexera  LC-40 model HPLC

 • GCMSMS ile Fluorotelomer Alkollerin ve Akrilatların (FTOH-FTA) Türevlendirmesiz Analizi

  Fluorotelomer Alkollerin ve Akrilatların (FTOH-FTA) GCMSMS ile türevlendirmesiz analizi. Fluorotelomer bazlı polimerler (FTP’ler) endüstride özellikle malzemeye su geçirmezlik özelliği vermesi için kullanılan yağımsı bileşiklerdir.
   

 • GC-HS ile Ambalajlarda Kalıntı Solvent ve Solvent Saflığı Analizi

  Headspace Gaz Kromatografisi ile gıda ambalajlarında kalıntı solvent tayini ve  temin edilen solventlerin saflığının bakılması.

  Gıda ambalajları gıda ile temas etmesinden dolayı primer ambalaj sınıfına girmektedir. Primer ambalajlara yapılan baskı, boyama gibi işlemler sonucunda mürekkep veya boya kalıntıları kalmaktadır. 

  Cihaz: Shimadzu marka HS-20 model Headspace ve GC-2030 model Gaz Kromatografisi

 • Dezenfektanlarda Benzalkonyumun Yüksek Hızlı Analizi

  • Alkil zincir uzunluklarında farklılık gösteren üç benzalkonyum bileşeni, analiz başına 3 dakika içinde analiz edilebilir.

  • Dezenfektanlarda bulunan benzalkonyum yüksek doğrulukla ölçülebilir.

 • GC-HS ile Ambalajlarda Kalıntı Solvent Analizi

  Headspace Gaz Kromatografisi ile gıda ambalajlarında kalıntı solvent analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka HS-20 model Headspace ve GC-2030 model Gaz Kromatografisi 

 • HPLC ile Dezenfektan Ürünlerinde Formaldehit ve Gluteraldehit Analizi

  Dezenfektan ürünlerinde formaldehit ve gluteraldehit miktarlarının HPLC ile analizi.

  Dezenfektanlar sporsu ya da vejatatif durumlarda zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını  engelleyebilen veya yok edebilen kimyasallardır. Formaldehit ve gluteraldehit dezenfektan olarak kullanılan aktif maddelerdir.

  Cihaz: LC-2030C Plus 3D Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi