Dünyanın en önemli kaynaklarının korunması için verimlilik, hassasiyet ve yasal gerekliliklerle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamanın da ötesinde aşmanızı sağlayacak cihazlar, aksesuarlar ve yazılımlar gerekmektedir.
 
Çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir duyarlılığı olan ve uzun yıllardan beri çevre analizleri için cihazlar üreten Shimadzu ve diğer partnerlerimizle birlikte çevre uygulamalarınız için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Destek verdiğimiz uygulamalar arasında hava; atık su, kaynak suları, denizler ve göller; içme suyu, havuz suyu; PCB, dioksinler, asbest ve diğer zehirli madde testleri; RoHS, ELV, REACH vb. yasal testler, toprak, gübre, atık malzeme testleri gibi çevre uygulamaları ile bulunuyor.

Ayrıca yeni enerji kaynakları konusunda yapay fotosentez araştırmaları, alg biyokütle araştırmaları ve hidrokarbon analizleri konularında uygulama çözümleri sunulmaktadır.
 

Alan Uygulamalar ve Analizler Ürünler
ÇEVRE

İçme Suyu ve Atık Su

Pestisit Kalıntıları, Fenoller HPLC, LCMSMS, GC-GCMSGCMSMSFreestyle XANA
Endokrin bozucular, antibiyotik, hormon kalıntıları, plastifiyanlar, APEO, PFOS HPLC, LCMSMSFreestyle XANA
PAHlar (polisiklik aromatik hidrokarbonlar) HPLC, GCMS, Freestyle XANA
Ağır metal, toksik metal, mineralller AA, ICP-ICPMSUVIC
Toplam organik karbon TOC
Dioksin, Furan, PCBler ve Alev Geciktiriciler, Fitalatlar GCMS, GC-GCMS
Uçucu Bileşikler (VOC) GCGCMSPurge&TrapHS
Krom 6 (Cr+6), As (+3, +5) UV, ICP-ICPMS
Hava Kalitesi ve Emisyon Bacagazı (Emisyon) Ölçümleri GC, GCMS, Thermal Desorber
Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (VOC) GCGCMSThermal Desorber
Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (CH4, CO2 vb.) GC, Tracera
PCBler GC, GCMS
Formaldehit GCMS
Bacada Flor, Klor, NH3 IC
Katı Atıklar, Atık Çamur (Sediment) ve Toprak Ağır metaller AA, EDXICP-ICPMS
Klorür, Florür, Sülfat Anyonları IC
Toplam organik karbon TOC
Fenol indeksi UV
Benzen, toluen, ksilen grupları ve PCB'ler GC, GCMS
Uçucu Bileşikler (VOC) GC, GCMS, Purge&Trap
Toksik maddeler (ön işlemsiz, % mertebesinde) EDX
Atık Yağlar Klorür IC
Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kurşun AA, EDXICP-ICPMS
PCB türevleri ve mineral yağ GC
RoHS, ELV, REACH, AEEE Kadmiyum, Kurşun ve Civa Analizleri EDXICP-ICPMS
PBB, PBDE Analizleri GCMS, EDX
Toplam Krom Analizleri EDX
Krom 6 (Cr+6) UVICP-ICPMS
İşçi Sağlığı Ortam Ölçümü, VOC GC, GCMS, HS
Krom 6 (Cr+6) UV, ICP-ICPMS
Mineral Toz Analizleri (Silika tozu, asbest, aluminyum silikat) FTIR
Alan Uygulamalar ve Analizler Ürünler
ENERJİ
Mikroalglerden Biyokütle Enerjisi  Alg hücreleri ve açığa çıkan organik maddelerin izlenmesi TOC, UV
Sıvı/katı yağ ve hidrokarbon analizleri GCMSLCMSMS, HPLC
Hücre yüzeyi sertliği ve partikül boyutu dağılımı SPM, SALD
Saflaştırılmış maddelerin kalitatif-kantitatif analizi GCMS, LCMSMS, HPLC
Fotokatalizörler ve Suni Fotosentez Heterojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesi UV, XRD, XPS, FTIR, SPM
Homojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesi UV, LCMSMS, FTIR
Reaksiyon ürünlerinin değerlendirilmesi GC, HPLC
Reaksiyon mekanizmalarının izotopik değerlendirilmesi GCMS
Enerji Taşıyıcılar Hidrojendeki impüritelerin (safsızlıkların) analizi GC, GCMS
Sentetik ve iyileştirilmiş (reforming) katalizörlerin analizi UV, XRD, XPS, FTIR, SPM
Yakıt Pilleri  Katalizör tabakaları EDX, FTIR, XPS
Karbon destekli katalizörler EDX, SALD
Elektrolitler TA, SPM
Sudaki elektrolit membran degradasyon bileşenleri IC, LCMSMS

| Çevre / Enerji Uygulama Başlıkları |

 

İçme Suyu

 

Atık Su

 

Hava

 

Toprak

 

Gübre

 

İşçi Sağlığı

 

RoHS, ELV, REACH

 • Measurement of Electrolyte Solutions for Lithium-Ion Secondary Batteries with IRSpirit Glove Box System

  When cell components of lithium-ion secondary batteries are affected by water vapor and oxygen in the atmosphere, the battery characteristics are significantly affected. It is therefore desirable to handle and characterize the cell components under an atmosphere not affected by water vapor or oxygen. The IRSpirit, a compact FTIR, can be installed in a glove box, thus enabling the evaluation of cell components in a high purity argon atmosphere with low dew point and low oxygen concentration. This article introduces an example of the measurement of organic electrolyte solutions, commonly used in lithium-ion secondary batteries.

 • UV-VIS Spektrofotometre ile Seralarda Kullanılan Termoplastik Kaplama Filmlerde Görünür Işık İletimi ve Pusluluk Analizi

  Seralarda kullanılan termoplastik kaplama filmlerde görünür ışık iletimi ve pusluluk değerinin UV-VIS Spektrofotometre ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka UV-2600 model UV-VIS Spektrofotometre

 • FTIR Spektrofotometre ile Seralarda Kullanılan Termoplastik Kaplama Filmlerde IR Etkinliği Analizi

  Termoplastik kaplama filmlerinde görünür IR etkinliği analizi.
  Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde ve tarımda kullanılan termoplastik kaplama filmlerinin hem toprağın hem de üreticinin ürettiği ürünlerde önemli yeri vardır.

  Cihaz: Shimadzu marka IRSpirit model FTIR Spektrofotometre

 • Mikroplastiklerin Ölçümü ve Termal Hasarlı Plastik Kütüphanesi

  Birkaç μm ila 5 mm veya daha küçük boyutta olan mikroskobik plastiğe mikroplastik denir. Ekoloji ve insan sağlığını etkileyebilecek bir deniz çevre sorunu olan mikroplastiklerin kaynaklarını belirlemek ve karşı önlemleri incelemek için çeşitli analitik cihazlar kullanılır.
   
  Fourier dönüşümlü kızılötesi spektrofotometre (FTIR) genellikle plastiklerin kalitatif analizinde kullanılır. Bu makalede, boyutları birkaç mm olan mikroplastiklerin ölçümü ve numuneleri tanımlamak için Shimadzu termal hasarlı plastik kütüphanesinin kullanımı tanıtılmaktadır.
   
  Cihaz: Shimadzu marka IRSpirit model Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR)
   

 • UV-VIS ile Toprak, Gübre, Çimento, Klinker ve Su Numunelerinde Krom (+6) Analizi

  Toprak ve Gübre numuneleri, Çimento ve Klinker örnekleri ve Sularda Krom (+6) Miktarının Tayini.

  Cihaz: Shimadzu UV-1280 UV-VIS Spektrofotometre (UV)

 • HPLC ile Premiks, Gübre ve Yemde Amino Asit Uygulaması

  Zirai katkı maddelerinde hammadde olarak eklenmiş serbest amino asitlerin HPLC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu LC-2030C Plus

 • UAN Analiz Sistemi ile UAN Gübre Konsantrasyonu Analizi

  Bu prosedür UAN gübre konsantrasyon analizi için hızlı ve pratik bir çalışma yöntemini açıklamaktadır.

  Cihaz: Rudolph Research UAN Analiz Sistemi (Yoğunluk Ölçer-Refraktometre-Opsiyonel Otoörnekleyici Kombinasyonu) 

 • LCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizleri

  Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda pestisit analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • GCMS-LSV ile LPG’de Kükürtsüz Kokulandırıcıların Analizi

  Bu çalışmada, GCMS ve LSV örnekleyici ile LPG'de bulunan kükürtsüz kokulandırıcıların analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre (System GCMS)

 • HPLC ile İçme Suyunda Bromat Analizi

  Ambalajlı su endüstrisinde kullanılan ozon, suda doğal olarak oluşan bromür ile reaksiyona girerek bromat oluşturur. Yüksek düzeylerde alım halinde bromatın sağlığa olumsuz etkileri nedeniyle, ilgili mevzuatlarda bromat limitleri belirlenmiştir. İçme ve kullanma suları için Türkiye ve Avrupa’daki mevzuatta bromat limiti 3 μg/L (ppb) olarak tanımlanmıştır. 

  Çalışmamızda, ozonlama yapılarak şişelenmiş sularda oluşan bromat maddesinin analizinin yapılması amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu marka Prominence LC-20A model HPLC

 • GC ile Fosfin Gazının Tayini

  Fosfin gazının analizinin yapılması. Bitki koruma amacıyla böceklerle mücadelede kullanılan fosfin gazının miktarsal analizi.

  Cihaz:  Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • Yeni Enerji - Shimadzu Journal Cilt 4, Sayı 1

  Yeni Enerji

  • Japonya Tokyo Teknoloji Enstitüsü Fen ve Mühendislik Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Osamu Ishitani'nin görüşleri
  • Karbondioksitin Azaltılmasına Yönelik Yapay Fotosentezin En Son Gelişimi
  • Hidrokarbonların PCI-GC-MS Kullanarak Analizi
  • Ve daha fazlası ...