Dünyanın en önemli kaynaklarının korunması için verimlilik, hassasiyet ve yasal gerekliliklerle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamanın da ötesinde aşmanızı sağlayacak cihazlar, aksesuarlar ve yazılımlar gerekmektedir.
 
Çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir duyarlılığı olan ve uzun yıllardan beri çevre analizleri için cihazlar üreten Shimadzu ve diğer partnerlerimizle birlikte çevre uygulamalarınız için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Destek verdiğimiz uygulamalar arasında hava; atık su, kaynak suları, denizler ve göller; içme suyu, havuz suyu; PCB, dioksinler, asbest ve diğer zehirli madde testleri; RoHS, ELV, REACH vb. yasal testler, toprak, gübre, atık malzeme testleri gibi çevre uygulamaları ile bulunuyor.

Ayrıca yeni enerji kaynakları konusunda yapay fotosentez araştırmaları, alg biyokütle araştırmaları ve hidrokarbon analizleri konularında uygulama çözümleri sunulmaktadır.
 

Alan Uygulamalar ve Analizler Ürünler
ÇEVRE

İçme Suyu ve Atık Su

Pestisit Kalıntıları, Fenoller HPLC, LCMSMS, GC-GCMSGCMSMSFreestyle XANA
Endokrin bozucular, antibiyotik, hormon kalıntıları, plastifiyanlar, APEO, PFOS HPLC, LCMSMSFreestyle XANA
PAHlar (polisiklik aromatik hidrokarbonlar) HPLC, GCMS, Freestyle XANA
Ağır metal, toksik metal, mineralller AA, ICP-ICPMSUVIC
Toplam organik karbon TOC
Dioksin, Furan, PCBler ve Alev Geciktiriciler, Fitalatlar GCMS, GC-GCMS
Uçucu Bileşikler (VOC) GCGCMSPurge&TrapHS
Krom 6 (Cr+6), As (+3, +5) UV, ICP-ICPMS
Hava Kalitesi ve Emisyon Bacagazı (Emisyon) Ölçümleri GC, GCMS, Thermal Desorber
Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (VOC) GCGCMSThermal Desorber
Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (CH4, CO2 vb.) GC, Tracera
PCBler GC, GCMS
Formaldehit GCMS
Bacada Flor, Klor, NH3 IC
Katı Atıklar, Atık Çamur (Sediment) ve Toprak Ağır metaller AA, EDXICP-ICPMS
Klorür, Florür, Sülfat Anyonları IC
Toplam organik karbon TOC
Fenol indeksi UV
Benzen, toluen, ksilen grupları ve PCB'ler GC, GCMS
Uçucu Bileşikler (VOC) GC, GCMS, Purge&Trap
Toksik maddeler (ön işlemsiz, % mertebesinde) EDX
Atık Yağlar Klorür IC
Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kurşun AA, EDXICP-ICPMS
PCB türevleri ve mineral yağ GC
RoHS, ELV, REACH, AEEE Kadmiyum, Kurşun ve Civa Analizleri EDXICP-ICPMS
PBB, PBDE Analizleri GCMS, EDX
Toplam Krom Analizleri EDX
Krom 6 (Cr+6) UVICP-ICPMS
İşçi Sağlığı Ortam Ölçümü, VOC GC, GCMS, HS
Krom 6 (Cr+6) UV, ICP-ICPMS
Mineral Toz Analizleri (Silika tozu, asbest, aluminyum silikat) FTIR
Alan Uygulamalar ve Analizler Ürünler
ENERJİ
Mikroalglerden Biyokütle Enerjisi  Alg hücreleri ve açığa çıkan organik maddelerin izlenmesi TOC, UV
Sıvı/katı yağ ve hidrokarbon analizleri GCMSLCMSMS, HPLC
Hücre yüzeyi sertliği ve partikül boyutu dağılımı SPM, SALD
Saflaştırılmış maddelerin kalitatif-kantitatif analizi GCMS, LCMSMS, HPLC
Fotokatalizörler ve Suni Fotosentez Heterojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesi UV, XRD, XPS, FTIR, SPM
Homojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesi UV, LCMSMS, FTIR
Reaksiyon ürünlerinin değerlendirilmesi GC, HPLC
Reaksiyon mekanizmalarının izotopik değerlendirilmesi GCMS
Enerji Taşıyıcılar Hidrojendeki impüritelerin (safsızlıkların) analizi GC, GCMS
Sentetik ve iyileştirilmiş (reforming) katalizörlerin analizi UV, XRD, XPS, FTIR, SPM
Yakıt Pilleri  Katalizör tabakaları EDX, FTIR, XPS
Karbon destekli katalizörler EDX, SALD
Elektrolitler TA, SPM
Sudaki elektrolit membran degradasyon bileşenleri IC, LCMSMS

| Çevre / Enerji Uygulama Başlıkları |

 

İçme Suyu

 

Atık Su

 

Hava

 

Toprak

 

Gübre

 

İşçi Sağlığı

 

RoHS, ELV, REACH

 • HPLC ile Premiks, Gübre ve Yemde Amino Asit Uygulaması

  Zirai katkı maddelerinde hammadde olarak eklenmiş serbest amino asitlerin HPLC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu LC-2030C Plus

 • UAN Analiz Sistemi ile UAN Gübre Konsantrasyonu Analizi

  Bu prosedür UAN gübre konsantrasyon analizi için hızlı ve pratik bir çalışma yöntemini açıklamaktadır.

  Cihaz: Rudolph Research UAN Analiz Sistemi (Yoğunluk Ölçer-Refraktometre-Opsiyonel Otoörnekleyici Kombinasyonu) 

 • LCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizleri

  Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda pestisit analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • HPLC ile İçme Suyunda Bromat Tayini (EPA metodu)

  İçme suyunda bromat analizinin yapılması. Özellikle ozonlama yapılarak şişelenmiş sularda oluşan kanserojen bromat maddesinin tayinini yapmak.

  Cihaz:  Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC) 

 • GC ile Fosfin Gazının Tayini

  Fosfin gazının analizinin yapılması. Bitki koruma amacıyla böceklerle mücadelede kullanılan fosfin gazının miktarsal analizi.

  Cihaz:  Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • Çevre Analizi - Shimadzu Journal Cilt 3, Sayı 1

  Environmental Analysis:

  • Insights from a customer: Interview with Prof. Kevin A. Schug, University of Texas at Arlington, US, who presents the latest results of his research on groundwater analysis.

  • Interview with Prof. Michihiko Ike, Osaka University, Japan, about developing technologies to clean wastewater based on biodiversity.

  • And many more applicable topics, latest news and applications.

 • GC-FID ile Suda Mineral Yağ Analizi

  Su, atık su, deniz suyu ve yüzeysel sularda mineral yağ analizi (Toplam petrol hidrokarbonları, TPH)

  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • HPLC ile Geri Dönüşüm ve Atıklarda Cl-, SO42-, F- Tayini

  Geri Dönüşüm ve Atıklarda Cl-, SO42-, F- Tayini

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)

 • Gaz Analiz Sistemleri (System GC) ile H2 - C2H2 Kompozisyonu Analizi

  Bu çalışmada, H2, Ar, O2, CO, CH4, CO2 ve C2 gazlarının analizi için geliştirilen, valf değiştirme tekniğine dayalı basit ve etkin bir metoda yer verilmektedir. 

  Cihaz: Shimadzu System GC Gaz Analiz Cihazı (GC)

 • Olsen Metodu ile Toprakta Fosfor Analizi

  Topraktaki Fosfor miktarının belirlenmesi

  Cihaz: Shimadzu UV-1800 UV-VIS Spektrofotometre (UV)

 • GC/MS - Headspace ile Gıdalarda Dithiocarbamate Analizi

  Gıda örneklerinde dithiocarbamate analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GC/MS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

  Meyve ve sebzelerde pestisit tayini

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)