• GCMS ile Deri ve Tekstilde Fitalat Analizi (Hareketli faz H2)

  GCMS sistemlerinde hareketli faz olarak kullanılan Helyum gazının tedariğinde global olarak problemler yaşanmaktadır. Bu çalışmamızda deri ve tekstil sektöründe uygulanan fitalat analizleri için hareketli faz olarak Helyum gazının yerine Hidrojen gazının kullanılması amaçlanmaktadır.

 • GCMS ile Deri ve Tekstilde PAH Analizi (Hareketli faz H2)

  PAH analizlerinde yaygın olarak kullanılan GCMS sistemlerinde hareketli faz olarak kullanılan Helyum gazının tedariğinde global olarak problemler yaşanmaktadır. Bu çalışmamızda, deri ve tekstil sektöründe uygulanan PAH analizleri için hareketli faz olarak Helyum gazının yerine Hidrojen gazının kullanılması amaçlanmaktadır.

 • GCMS ile Deri ve Tekstilde Azo Boyar Madde Analizi (Hareketli faz H2)

  Azo boyar madde analizlerinde yaygın olarak kullanılan GCMS sistemlerinde hareketli faz olarak kullanılan Helyum gazının tedariğinde global olarak problemler yaşanmaktadır. Bu çalışmamızda, deri ve tekstil sektöründe uygulanan azo boyar madde analizleri için hareketli faz olarak Helyum gazının yerine Hidrojen gazının kullanılması amaçlanmaktadır.

 • ASTM D5185'e göre Kullanılmış Yağda Katkı Elementlerinin, Aşınma Metallerinin ve Kirleticilerin Analizi: ICPE-9820

  Otomobiller ve gemilerde kullanılan motor yağlarına eklenen yağlayıcıların analizi, motor ve diğer ekipmanların durumunu teşhis etmek için etkili ve önemli bir yöntemdir.

  ASTM Uluslararası Standardı D5185'e göre, kullanılmış yağlarda bulunan katkı elementlerinin, aşınma metallerinin ve kirleticilerin ölçümü için indüktif bağlı plazma (ICP) atomik emisyon spektrometresi organik çözücü seyreltme ile belirtilmiştir.

 • ASTM D 7845'e göre GC-MS ile Deniz Yakıt Yağında Kimyasal Türlerin Belirlenmesi

  Yakıt yağı, deniz yakıt yağı olarak da bilinen, petrol distilasyonu yoluyla elde edilen bir fraksiyondur. Deniz yakıt pompalarında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, son yıllarda fenoller gibi bileşiklerle kontaminasyon, yakıt pompalarında işlev bozukluklarına neden olmuştur. ASTM D7845, deniz yakıt yağında 30 aromatik ve oksijenli bileşik için standart analitik yöntemler sağlar.

  Bu makalede, deniz yakıt yağında aromatik ve oksijenli bileşiklerin ASTM D7845'e uygun olarak Shimadzu GCMS-QP™2020 NX kullanılarak nicelendirilmesi yapıldı.

 • Shimadzu - Petrokimya ve Kimya için Hidrokarbon İşleme Endüstrisi için Toplam Çözümler

  Hidrokarbon İşleme Endüstrisi, petrol rafinerisi, gaz işleme, petrokimya ve kimya gibi alanları içeren, tüm endüstri için temel bir alandır. HİE pazarında, kalite kontrol amaçları ve süreç yönetimi için birçok çeşit analitik ve ölçüm cihazı kullanılmaktadır. Shimadzu, GC ve Element Analizörlerinden Çevrimiçi Su Kalite Analizörüne kadar geniş ürün yelpazesi ile HİE pazarındaki laboratuvarlara tam destek sunmaktadır.

 • Shimadzu-Motor Yağı Analizleri için Çözümler

  Motor yağları, mekanik motorların hayati bir parçasıdır ve doğru çalışma ve işleyişleri için kritik sürtünme azaltma, soğutma ve temizleme özellikleri sağlarlar. Zamanla ve kullanım süresi boyunca yağlayıcı yağlar bozulur ve bu işlevsellik ile özellikler engellenir. Bu bozulma mekanik problemlere ve motor ömrünün kısalmasına neden olabilir. 
  İnsan kanının klinik analizleri sağlık durumunu teşhis edebildiği gibi, yağlayıcıların kimyasal analizleri de performanslarını sağlar ve dikkat gerektiren mekanik sorunları gösterebilir. Bu, motor ve makinelerin çalışması için kritik önem taşır. Özellikle büyük motorlarda veya türbinlerde, yağ sumpundaki hacim bir otomobildekinden binlerce kat daha büyük olduğundan, yağlayıcıların düzenli izlenmesi optimal performansı sağlar, maliyetleri minimize eder ve motora koruma sağlar. Shimadzu, katkı maddeleri ve bozunma gibi yaygın yağlayıcı analizleri için gerekli tüm araçlara sahiptir aynı zamanda yakıt seyreltme, aşınma metalleri ve diğer kirleticileri de analiz edebilir.

 • ASTM D4951'e Göre Motor Yağlarında Katkı Elementlerinin Analizi: ICPE-9820

  Performansı artırmak için çeşitli organometalik maddelerden oluşan birçok katkı maddesimotor yağlarına eklenir. Bu katkı maddelerinin konsantrasyonlarını yönetmek, motor yağların kalite kontrolü için önemlidir. ASTM Uluslararası standartlarından ASTM D4951 ve Japonya Petrol Enstitüsü standartlarından JPI-5S-38-2003 (Yağlayıcı Yağlar - Katkı Elementlerinin Belirlenmesi), katkı maddelerindeki elementlerin test ölçüm yöntemi olarak ICP atomik emisyon spektrometresinin organik çözücü seyreltme ile kullanılmasını belirtmektedir. Ticari olarak temin edilebilen motor yağı, otomatik şanzıman sıvısı (ATF) ve dişli yağındaki katkı maddelerinin element analizini, numunelerin organik çözücü ile seyreltilmesinin ardından Shimadzu ICPE-9820 çoklu tip ICP atomik emisyon spektrometresi kullanarak gerçekleştirdik.

 • Kozmetik Ürünlerde 57 Koku Alerjeninin Twin Line MS Sistemi Kullanarak Kantitatif Analizi


  Avrupa Kozmetik Direktifi (EC 1223/2009) uyarınca, kozmetik ürünlerde kullanılan 24 koku alerjeni düzenlenmektedir. Eğer bir cilt üzerinde kalıcı üründe %0,001'den fazla veya durulanabilen bir üründe %0,01'den fazla bulunuyorsa, üründe etiketlenmesi gerekmektedir. Ancak son zamanlarda, Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi'nin (SCCS) bir görüşüne uygun olarak, düzenlenen bileşiklerin sayısı 80'den fazlasına çıkarılması planlanmıştır. Bu nedenle, kozmetik üreticileri, bitmiş ürünlerde veya ham madde olarak kullanılan ürünlerde hangi koku bileşiklerinin bulunduğunu tam olarak bilmeleri gerekmektedir.

 • GCMS ile Oyuncak Tekstil ve Ayakkabılarda Fitalat Analizi

  Fitalat ve türevleri, endüstride plastikleri esnekleştirme ve yumuşatma görevi görürler. Plastikler, dolayısıyla fitalatlar, baskı mürekkepleri, tekstil, ayakkabı, oyuncak, eldiven, kırtasiye ürünleri, kozmetik ve PVC (polivinil klorür) üretiminde kullanılmaktadır.

  Di-isononyl phthalate (DINP), Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Di-n-octyl phthalate (DNOP), Di-iso-decyl phthalate (DIDP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Di-butyl phthalate (DBP) gibi yasaklı fitalatlara uzun süre maruz kalınmasının, endokrin ve üreme sistemlerinde tahribatlara yol açabileceği gibi genetik bozukluklara da sebebiyet verdiği kanıtlanmıştır.

  Bu çalışma ile tekstil, ayakkabı, oyuncak, eldiven, kırtasiye ürünleri, kozmetik ve bebek bakım ürünlerinde fitalatın GCMS ile analizinin yapılması amaçlanmaktadır.
   
  Cihaz: Shimadzu marka GCMS-QP2010 SE model GCMS

 • Py-GCMS ile RoHS Kapsamında Fitalat Kalıntı Analizi

  Tehlikeli maddelerin kısıtlanması (RoHS) direktifi doğrultusunda PVC, kauçuk ve poliüretan köpükte Py-GCMS ile fitalat kalıntısının analizi.
   
  RoHS; çevre ve insan sağlığının korumak maksatlı, elektrikli ve elektronik eşyalarda Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) gibi zararlı maddelerin kullanımını sınırlandırmak, teknik esaslar çerçevesinde elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreye uyumlu şekilde geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
   
  Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi 2002/95/EC (RoHS 1), Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Direktifin kısaltmasıdır ve Avrupa Birliği tarafından Şubat 2003'te kabul edilmiştir. Temmuz 2019 itibari ile elektrikli ve elektronik eşyalarda (kablo veya elektrikli ve elektronik eşyaların tamiri, onarım ve fonksiyon yenileme amaçlı yedek parçalar dahil) fitalat bileşenleri de eklenmiştir. Bu doğrultuda yasaklı fitalatlar ve limitleri belirlenmiştir.

  Cihaz: Shimadzu marka GCMS-QP2020 NX model GCMS ve EGA/PY-3030D Multi-Shot Pyrolyzer
   
   
   

 • ED-XRF ile Kablo Ürünlerinde RoHS Ağır Metallerinin Analizi

  RoHS Direktifi ile; çevre ve insan sağlığının korumak maksatlı, elektrikli ve elektronik eşyalarda Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) gibi zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırması ve teknik esaslar çerçevesinde elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreye uyumlu şekilde geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
   
  Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi 2002/95/EC (RoHS 1), Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Direktifin kısaltmasıdır ve Avrupa Birliği tarafından Şubat 2003'te kabul edilmiştir. Büyük ve küçük ev aletleri, bilgi işlem ve iletişim ekipmanları, aydınlatma, elektrikli aletler, oyuncaklar ve eğlence ekipmanları, spor aletleri, ATM’ler ve otomatlar, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri  ürünlerin üreticileri, yetkili temsilcileri, ithalatçıları ve distribütörleri için geçerli olan direktife uyumlu ürünler, izin verilen miktarlardan fazlasını içeremez.

  Çalışmamız, katı, sıvı, toz tüm numune tipleriyle çalışırken kimyasal numune ön hazırlık gerektirmeyen, tahribatsız ve Na-U arasındaki tüm elementlerin % - ppm aralığındaki miktar tayinleri için en kullanışlı masa üstü sistem olan ED-XRF Spektrometre ile gerçekleştirilmiştir.

  Cihaz: Shimadzu marka EDX-7000 model ED-XRF