Tekstil ile ilgili birçok uygulama konusunda araştırma-geliştirme ve kalite kontrole verilen önem giderek artmaktadır.
 
Shimadzu ve diğer çözüm ortaklarımızla birlikte, ISO ve ASTM gibi uluslararası standartlara uygun ve spesifik ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunuyor, en zor uygulamalarınızı bile gerçekleştirmeniz için teknik deneyimimizle ve know-how’ımızla sizlere destek veriyoruz. 
 
Perflorlu bileşikler (PFOs), APEO, pestisitler, kanserojen ve alerjen azo boyar maddeler, ftalatlar, alev geciktiriciler (PBB, PBDE), dimetilfumarat (DMF), aril aminler, uçucu organik bileşikler (VOC), formaldehit, krom VI, ağır metaller, nikel, RoHS, teknik tekstillerde UV koruma faktörü, vb. tekstil uygulamasında profesyonel hizmetlerimizle yanınızda olmaya devam ediyoruz.
 

Alan

Uygulamalar ve Analizler

Ürünler

Kimyasal Testleri
Tüketici Güvenliği ve Regülasyonlar
(Tekstil ve Deri Ürünlerinde)

 

Azo Boyar Maddeler (Kanserojen / Alerjen Maddeler), Aril Aminler
REACH Testleri

HPLC, LCMSMS, GCMS

Pestisitler

LCMSMSGCMSFreestyle

Ağır Metaller (As, Pb, Cd, Hg, Cu, Cr, Co, Ni, Sb)

AAEDXICP, ICP-MS

Krom VI (Cr+6)

UV

Fitalatlar (REACH)

HS-GCHS-GCMS

Alev Geciktiriciler (PBB, PBDE), Dimetilfumarat (DMF), Fluorotelomer Alkoller (FTOH’s)

GCGCMS, GCMSMS 

Formaldehit

UV

Perfluorooktan Sülfonatlar (PFOS), Alkilfenoller (AP) ve Alkilfenol Etoksilatlar (APEO), Benzalkonyum Klorürler (BAC), Kanserojenik ve Alerjenik Boyar Maddeler

LCMSMS

Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

GCGCMS

PAHlar

HPLC

Toplam organik karbon TOC

Tekstil Kalite Kontrol
(Tekstil ve Deri Ürünlerinde)

Fiziksel testler (TG, erime noktası vb.)

TA

Kumaşlarda leke analizi

FTIRAIM

UV Koruma Faktörü (UPF)

UV-VIS-NIR

Rsol (%), Asol (%), Tsol (%), Rvis (%), Avis (%), Tvis(%), Optical openess factor (OF), Solar Heat Gain Coefficient SHGC (%) Improvement Int, Ext, Glare control classification, Privacy night, Visual contact with the outside, Daylight Utilisation, Bi-directional Scattering Distribution Function BSDF, Rs IR (%) ve Kamuflaj kumaşlarında Infrared Reflektans

UV-VIS-NIR

Tekstil ve Deri Endüstrisi Optik rotasyon (çevirme açısı) ve yoğunluk ölçümleri PolarimetreDensitometre 

 

| Tekstil Uygulama Başlıkları |

 

PFOs, APEO, pestisit

 

REACH, Krom VI, ağır metal

 

Tekstil boyaları

 

Azo boyar maddeler

 

Fitalatlar, Alev Geciktiriciler

 

UV korumalı tekstiller

 

Aril aminler, VOC

 • LCMSMS ile Formulasyon Numunesinde, Branched C10 alcohol 5 EO, ITDA 8 EO ve C 11 oxo alcohol 6 EO-4PO’nun Kalitatif ve Kantitatif Analizi

  Bu çalışmada, tekstil yardımcı kimyasalları üreticisi bir firma tarafından geliştirilen formulasyon numunesinde Branched C10 alcohol 5 EO, ITDA 8 EO ve C 11 oxo alcohol 6 EO-4PO bileşiklerinin LCMSMS sistemi kullanılarak tespitine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Formülasyon Numunesinde Kalitatif ve Kantitatif Analizi

  Bu çalışmada LCMSMS sistemiyle Formülasyon isimli numune içeriğinde Branched C10 alcohol 5 EO, ITDA 8 EO ve C 11 oxo alcohol 6 EO-4PO bileşiklerinin yüzdesel olarak tespiti amaçlanmaktadır

 • GCMS ile Oyuncak Tekstil ve Ayakkabılarda Fitalat Analizi

  Fitalat ve türevleri, endüstride plastikleri esnekleştirme ve yumuşatma görevi görürler. Plastikler, dolayısıyla fitalatlar, baskı mürekkepleri, tekstil, ayakkabı, oyuncak, eldiven, kırtasiye ürünleri, kozmetik ve PVC (polivinil klorür) üretiminde kullanılmaktadır.

  Di-isononyl phthalate (DINP), Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Di-n-octyl phthalate (DNOP), Di-iso-decyl phthalate (DIDP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Di-butyl phthalate (DBP) gibi yasaklı fitalatlara uzun süre maruz kalınmasının, endokrin ve üreme sistemlerinde tahribatlara yol açabileceği gibi genetik bozukluklara da sebebiyet verdiği kanıtlanmıştır.

  Bu çalışma ile tekstil, ayakkabı, oyuncak, eldiven, kırtasiye ürünleri, kozmetik ve bebek bakım ürünlerinde fitalatın GCMS ile analizinin yapılması amaçlanmaktadır.
   
  Cihaz: Shimadzu marka GCMS-QP2010 SE model GCMS

 • GCMSMS ile Fluorotelomer Alkollerin ve Akrilatların (FTOH-FTA) Türevlendirmesiz Analizi

  Fluorotelomer Alkollerin ve Akrilatların (FTOH-FTA) GCMSMS ile türevlendirmesiz analizi. Fluorotelomer bazlı polimerler (FTP’ler) endüstride özellikle malzemeye su geçirmezlik özelliği vermesi için kullanılan yağımsı bileşiklerdir.
   

 • Measurement of Electrolyte Solutions for Lithium-Ion Secondary Batteries with IRSpirit Glove Box System

  When cell components of lithium-ion secondary batteries are affected by water vapor and oxygen in the atmosphere, the battery characteristics are significantly affected. It is therefore desirable to handle and characterize the cell components under an atmosphere not affected by water vapor or oxygen. The IRSpirit, a compact FTIR, can be installed in a glove box, thus enabling the evaluation of cell components in a high purity argon atmosphere with low dew point and low oxygen concentration. This article introduces an example of the measurement of organic electrolyte solutions, commonly used in lithium-ion secondary batteries.

 • UV-VIS ile Toprak, Gübre, Çimento, Klinker ve Su Numunelerinde Krom (+6) Analizi

  Toprak ve Gübre numuneleri, Çimento ve Klinker örnekleri ve Sularda Krom (+6) Miktarının Tayini.

  Cihaz: Shimadzu UV-1280 UV-VIS Spektrofotometre (UV)

 • EDX ile Plastik (PE) Numunelerde Kalay Analizi

  Elektrik-elektronik, plastik, ambalaj, cam, tekstil gibi birçok endüstride kullanımı olan Kalay (Sn) elementinin analizinde ICP ve X-Ray Spektrometri gibi farklı yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; plastik (PE) numunelerde bulunan Kalay elementinin, numune ön hazırlık işlemi gerektirmeyen EDX yöntemi ile belirlenen LOD değerinde tayin edilmesidir.

  Cihaz: Shimadzu EDX-7000 Enerji Dağılımlı X-Ray Floresans Spektrometre Cihazı (EDX)

 • GC-MS ile Fitalat Analizi: GC Sabit Faz Performanslarının Karşılaştırılması

  Fitalatlar bir çok farklı endüstride yaygın olarak kullanılmakta ve sağlığa potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların tespiti ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, fitalatların GCMS ile analizine yer verilmekte; söz konusu analiz için optimum sabit fazların ve koşulların belirlenmesi için Restek Pro EZGC gaz kromatografik modelleme yazılımından yararlanılmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • LCMSMS ile Tekstil, Deri ve Kağıt Materyallerinde Perflor Gruplu Kimyasal Bileşiklerin (PFCs) Analizi

  Bu çalışmada, tekstil, deri ve kağıt materyallerinde Perflor Gruplu (PFCs) Kimyasal Bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizi LCMSMS sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • EDX ile Tekstil Numunelerinde Ağır Element Tayini

  Bu çalışmada, Enerji Dağılımlı X-Ray Floresans Spektrometre (EDX) sistemi ile Tekstil Numunelerinde Ağır Element Tayini uygulamasına yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu EDX-8000 Enerji Dağılımlı X-Ray Floresans Spektrometre Cihazı (EDX)

 • LCMSMS ile Tekstil Endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin Analizi

  Tekstil endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin LCMSMS  ile analizi.
  Benzalkonyum klorür aynı zamanda alkildimetilbenzilamonyum klorür ve ADBAC olarak da isimlendirilir. Benzalkonyum klorür kuaterner amonyum gruplarına sahip olup katyonik surfaktan ve faz transfer ajanı olarak kullanılmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu marka LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre

 • LCMSMS Sistemi ile Tekstil Endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin Tayini

  Bu çalışmada, tekstil endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin (BAC) yapısal tayini ile birlikte miktar tayinleri LCMSMS sistemi kullanılarak basit ve hızlı bir şekilde tespit edilmiştir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)