• UV-VIS Spektrofotometre ile Seralarda Kullanılan Termoplastik Kaplama Filmlerde Görünür Işık İletimi ve Pusluluk Analizi

  Seralarda kullanılan termoplastik kaplama filmlerde görünür ışık iletimi ve pusluluk değerinin UV-VIS Spektrofotometre ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka UV-2600 model UV-VIS Spektrofotometre

 • FTIR Spektrofotometre ile Seralarda Kullanılan Termoplastik Kaplama Filmlerde IR Etkinliği Analizi

  Termoplastik kaplama filmlerinde görünür IR etkinliği analizi.
  Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde ve tarımda kullanılan termoplastik kaplama filmlerinin hem toprağın hem de üreticinin ürettiği ürünlerde önemli yeri vardır.

  Cihaz: Shimadzu marka IRSpirit model FTIR Spektrofotometre

 • Mikroplastiklerin Ölçümü ve Termal Hasarlı Plastik Kütüphanesi

  Birkaç μm ila 5 mm veya daha küçük boyutta olan mikroskobik plastiğe mikroplastik denir. Ekoloji ve insan sağlığını etkileyebilecek bir deniz çevre sorunu olan mikroplastiklerin kaynaklarını belirlemek ve karşı önlemleri incelemek için çeşitli analitik cihazlar kullanılır.
   
  Fourier dönüşümlü kızılötesi spektrofotometre (FTIR) genellikle plastiklerin kalitatif analizinde kullanılır. Bu makalede, boyutları birkaç mm olan mikroplastiklerin ölçümü ve numuneleri tanımlamak için Shimadzu termal hasarlı plastik kütüphanesinin kullanımı tanıtılmaktadır.
   
  Cihaz: Shimadzu marka IRSpirit model Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR)
   

 • UV-VIS ile Toprak, Gübre, Çimento, Klinker ve Su Numunelerinde Krom (+6) Analizi

  Toprak ve Gübre numuneleri, Çimento ve Klinker örnekleri ve Sularda Krom (+6) Miktarının Tayini.

  Cihaz: Shimadzu UV-1280 UV-VIS Spektrofotometre (UV)

 • HPLC ile Premiks, Gübre ve Yemde Amino Asit Uygulaması

  Zirai katkı maddelerinde hammadde olarak eklenmiş serbest amino asitlerin HPLC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu LC-2030C Plus

 • UAN Analiz Sistemi ile UAN Gübre Konsantrasyonu Analizi

  Bu prosedür UAN gübre konsantrasyon analizi için hızlı ve pratik bir çalışma yöntemini açıklamaktadır.

  Cihaz: Rudolph Research UAN Analiz Sistemi (Yoğunluk Ölçer-Refraktometre-Opsiyonel Otoörnekleyici Kombinasyonu) 

 • LCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizleri

  Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda pestisit analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • GCMS-LSV ile LPG’de Kükürtsüz Kokulandırıcıların Analizi

  Bu çalışmada, GCMS ve LSV örnekleyici ile LPG'de bulunan kükürtsüz kokulandırıcıların analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre (System GCMS)

 • HPLC ile İçme Suyunda Bromat Analizi

  Ambalajlı su endüstrisinde kullanılan ozon, suda doğal olarak oluşan bromür ile reaksiyona girerek bromat oluşturur. Yüksek düzeylerde alım halinde bromatın sağlığa olumsuz etkileri nedeniyle, ilgili mevzuatlarda bromat limitleri belirlenmiştir. İçme ve kullanma suları için Türkiye ve Avrupa’daki mevzuatta bromat limiti 3 μg/L (ppb) olarak tanımlanmıştır. 

  Çalışmamızda, ozonlama yapılarak şişelenmiş sularda oluşan bromat maddesinin analizinin yapılması amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu marka Prominence LC-20A model HPLC

 • GC ile Fosfin Gazının Tayini

  Fosfin gazının analizinin yapılması. Bitki koruma amacıyla böceklerle mücadelede kullanılan fosfin gazının miktarsal analizi.

  Cihaz:  Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • Yeni Enerji - Shimadzu Journal Cilt 4, Sayı 1

  Yeni Enerji

  • Japonya Tokyo Teknoloji Enstitüsü Fen ve Mühendislik Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Osamu Ishitani'nin görüşleri
  • Karbondioksitin Azaltılmasına Yönelik Yapay Fotosentezin En Son Gelişimi
  • Hidrokarbonların PCI-GC-MS Kullanarak Analizi
  • Ve daha fazlası ...

 • İyon Kromatografi ile İnorganik Anyon ve Katyon Analizleri

  Suda, FAPAS standartlarında ve gıda numunelerinde inorganik Anyon ve Katyon Analizleri

  Cihaz: Shimadzu Prominence HIC-20A İyon Kromatografi Cihazı (IC)