• HPLC ile Premiks, Gübre ve Yemde Amino Asit Uygulaması

  Zirai katkı maddelerinde hammadde olarak eklenmiş serbest amino asitlerin HPLC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu LC-2030C Plus

 • UAN Analiz Sistemi ile UAN Gübre Konsantrasyonu Analizi

  Bu prosedür UAN gübre konsantrasyon analizi için hızlı ve pratik bir çalışma yöntemini açıklamaktadır.

  Cihaz: Rudolph Research UAN Analiz Sistemi (Yoğunluk Ölçer-Refraktometre-Opsiyonel Otoörnekleyici Kombinasyonu) 

 • LCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizleri

  Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda pestisit analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • HPLC ile İçme Suyunda Bromat Tayini (EPA metodu)

  İçme suyunda bromat analizinin yapılması. Özellikle ozonlama yapılarak şişelenmiş sularda oluşan kanserojen bromat maddesinin tayinini yapmak.

  Cihaz:  Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC) 

 • GC ile Fosfin Gazının Tayini

  Fosfin gazının analizinin yapılması. Bitki koruma amacıyla böceklerle mücadelede kullanılan fosfin gazının miktarsal analizi.

  Cihaz:  Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • Çevre Analizi - Shimadzu Journal Cilt 3, Sayı 1

  Environmental Analysis:

  • Insights from a customer: Interview with Prof. Kevin A. Schug, University of Texas at Arlington, US, who presents the latest results of his research on groundwater analysis.

  • Interview with Prof. Michihiko Ike, Osaka University, Japan, about developing technologies to clean wastewater based on biodiversity.

  • And many more applicable topics, latest news and applications.

 • GC-FID ile Suda Mineral Yağ Analizi

  Su, atık su, deniz suyu ve yüzeysel sularda mineral yağ analizi (Toplam petrol hidrokarbonları, TPH)

  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • HPLC ile Geri Dönüşüm ve Atıklarda Cl-, SO42-, F- Tayini

  Geri Dönüşüm ve Atıklarda Cl-, SO42-, F- Tayini

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)

 • Gaz Analiz Sistemleri (System GC) ile H2 - C2H2 Kompozisyonu Analizi

  Bu çalışmada, H2, Ar, O2, CO, CH4, CO2 ve C2 gazlarının analizi için geliştirilen, valf değiştirme tekniğine dayalı basit ve etkin bir metoda yer verilmektedir. 

  Cihaz: Shimadzu System GC Gaz Analiz Cihazı (GC)

 • Olsen Metodu ile Toprakta Fosfor Analizi

  Topraktaki Fosfor miktarının belirlenmesi

  Cihaz: Shimadzu UV-1800 UV-VIS Spektrofotometre (UV)

 • GC/MS - Headspace ile Gıdalarda Dithiocarbamate Analizi

  Gıda örneklerinde dithiocarbamate analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GC/MS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

  Meyve ve sebzelerde pestisit tayini

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)