• GC ile Yenilikçi bir Numune Hazırlama Yöntemi Kullanılarak Bitkisel Yağlarda Sterol Analizi

  Steroller hayvanlar, bitkiler ve D vitamininde bulunan çok karbonlu alkol yapısındaki organik bileşiklerdir. Bitkilerde doğal olarak bulunan steroller bitkinin karakteristik özelliğini göstermektedir. Sterol analizi, ekonomik değeri yüksek olan bitki kökenli yağlarda tağşişin belirlenmesi için özellikle yapılan analizlerin başında gelir.

  Fraksiyon toplayıcılı HPLC ile geliştirilen yeni metot ile, numune hazırlık ve analiz süresinin yarıya düşürülmesi, kimyasal tüketiminin azaltılması ile bu kimyasalların çevresel etkilerinin en aza indirilmesi ve analiz maliyetinin düşürülmesi amaçlanmıştır.

 • LCMSMS ile Baharatta Sudan ve Diğer Azo Boyar Maddelerin Analizi

  Tekstil, plastik gibi endüstrilerde boyar madde olarak kullanılan azo boyar maddeler, uygun olmayan saklama koşullarında oluşabilecek renk kayıplarının önlenmesi ve doğal renk görünümünün arttırılması gibi nedenlerle gıdalara mevzuata aykırı olarak eklenebilmektedir. Genotoksik, kanserojen ve alerjik aktiviteleri nedeniyle Avrupa Birliği, Çin, Kanada, ABD, Avustralya, İngiltere gibi birçok ülkede kullanımları yasaklanan bu boyaların gıda ürünlerinde düşük limitlerde hassas bir şekilde analiz edilmesi önem arz etmektedir.
   
  Çalışmamızda sudan I, sudan II, sudan III, sudan IV+sudan red B, sudan red-7B, para red, sudan black, sudan orange, 4-dimethylaminobenzene (methyl yellow), bixin, rhodamine B, sudan orange 2, sudan rudan G bileşikleri LCMSMS ile analiz edilmiştir.
   
  Cihaz: Shimadzu marka LCMS-8045 model LCMSMS
   

 • LCMSMS ile Baharatta Pirolizidin Alkaloidleri (PA) Analizi

  Baharat, bal, gıda takviyeleri ve bitki çayları gibi Pirolizidin Alkaloidleri (PA) içeren ürünlerin aşırı ya da uzun süreli tüketilmesi durumunda, Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) tarafından ciddi karaciğer hasarlarına neden oldukları tespit edilmiştir.

  Bu çalışmamızda, baharatta Pirolizidin Alkaloidleri (PA) kalıntı analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu marka LCMS-8045 model Sıvı Kromatografi Üçlü Kuadrupol Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • GCMSMS ile Susamda Etilen Oksit ve 2-Kloroetanol Analizi

  Hindistan’da susam ve susam ürünlerinde yapılan analizler sonrasında, ürünlerin işlenmesi ve temizlenmesi sırasında dezenfektan olarak kullanılan ve aynı zamanda insan sağlığına zararlı olduğu bilinen etilen oksit kalıntılarına rastlanmıştır. 

  Bu çalışmamızda, etilen oksit ve aynı amaçla kullanılan 2-kloroetanol kalıntı analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

  Cihaz: Shimadzu marka GCMS-TQ8050 NX model Gaz Kromatografi Üçlü Kuadrupol Kütle Spektrometre (GCMSMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Polar Pestisit Analizi

  Gıda numunelerinde polar pestisitlerin LCMSMS ile analizi.
  Polar pestisitler, düşük maliyetleri sebebiyle tarımda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle polar pestisitlerin varlığı, gıda ürünlerinde yapılan analizlerde kontrol edilmektedir. Öte yandan, polar pestisitlerin kimyasal yapıları sebebiyle analitik olarak tayinlerini yapmak oldukça zordur. 

  Cihaz: Shimadzu marka LCMS-8060 model LCMSMS

 • HPLC ile Trigliseridlerin Gerçek ve Teorik Farkının Belirlenmesi Analizi (ECN 42)

  Zeytinyağı ve pirina yağı içerisindeki tohum yağının (linoleik asit açısından zengin yağların) HPLC ile tespit edilmesi.

  Zeytinyağı bileşimindeki eşdeğer karbon sayısı 42 olan (ECN42) trigliseridlerin HPLC ile elde edilen analiz sonucu (ECN42HPLC) ile yağ asidi kompozisyonundan GC ile hesaplanan teorik sonuç (ECN42Teorik) arasındaki mutlak farkın belirlenmesini kapsar.

  Cihaz: Shimadzu marka LC-40 model HPLC

 • GCMS ile Yağlarda 3-MCPD ve Glisidol Analizi

  Yağlarda 3-MCPD ve Glisidol Miktarlarının Indirekt Metot kullanılarak GCMS ile analizi.

  Serbest 2-MCPD ve serbest 3-MCPD’ler gıdaların üretimi ve hazırlanması sırasında maruz kaldığı yüksek sıcaklıktan dolayı oluşabilen bileşiklerdir. 1970’lerin sonlarında soya sosu gibi hidrolize bitkisel protein içeren gıdalarda tanımlanmışlardır. Bitkisel yağlarda doğal olarak bulunmazlar.

  Cihaz: Shimadzu marka GCMS-QP2020 model Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre (GCMS)

 • GC-HS ile Ambalajlarda Kalıntı Solvent ve Solvent Saflığı Analizi

  Headspace Gaz Kromatografisi ile gıda ambalajlarında kalıntı solvent tayini ve  temin edilen solventlerin saflığının bakılması.

  Gıda ambalajları gıda ile temas etmesinden dolayı primer ambalaj sınıfına girmektedir. Primer ambalajlara yapılan baskı, boyama gibi işlemler sonucunda mürekkep veya boya kalıntıları kalmaktadır. 

  Cihaz: Shimadzu marka HS-20 model Headspace ve GC-2030 model Gaz Kromatografisi

 • GC-HS ile Ambalajlarda Kalıntı Solvent Analizi

  Headspace Gaz Kromatografisi ile gıda ambalajlarında kalıntı solvent analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka HS-20 model Headspace ve GC-2030 model Gaz Kromatografisi 

 • HPLC ile Gıdalarda ve Yemlerde Aflatoksin Analizi

  Gıdalarda ve yemlerde kolon sonrası UV türevlendirmeli HPLC yöntemi ile aflatoksin analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka LC-20A Prominence model HPLC

 • LCMSMS İle Gıdalarda Pestisit Analizi - 465 Pestisitlik Liste

  Pestisitler, Uluslararası Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır.

  Cihaz: LCMS-8060  Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • GCMS ile Susamda Etilen Oksit Kalıntı Analizi

  Susamda etilen oksitin GCMS ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)