AccuStandard

1986 yılında Yale Üniversitesi desteği ile bir iş geliştirme merkezi olarak kurulan AccuStandard, bugün üretimine 1998 yılında taşınmış olduğu 3.500 m2’lik modern tesislerinde devam etmekte ve Kimyasal Referans Standartları alanında dünyanın önde gelen firmalarından biri olarak kabul edilmektedir.

AccuStandard ürünleri dünyanın 130 ülkesine ihraç edilmekte ve firmanın bu ülkelerin 85’inde distribütörlükleri bulunmaktadır. Firmanın ürün portföyünde 12.000’in üzerinde Referans Standart ve bu sayının iki katından daha fazla sayıda spesifik müşteri ihtiyaçları için geliştirilen özel formülasyon bulunmaktadır.

Standartlar EPA Metodları, Pestisit Kalıntı Taraması, Alev Geciktiriciler, Biyoyakıtlar, Plastik Katkıları, Boyalar, Patlayıcılar, UOP ve ASTM Metodları ve PIANO ve Fiziksel Özellik analizleri için ürünleri kapsamaktadır.  

AccuStandard, pazar ihtiyaçları doğrultusunda ürettiği standartlarını hızlı bir şekilde pazara sunması ile bilinmektedir. Firmanın güçlü Sentez Departmanı özel ürünlerin sentezine olanak sağlamaktadır. Firmanın pazara sunduğu ilkler arasında poliklorlu bifenillere (PCBler) ve Polybromine difenil eterlere (PBDEler) ait 209 eşdeğer referans ile halojenli dioksinler, dibenzofuranlar, PAHlar ve pestisitler bulunmaktadır.

Ürün portföyüne yeni eklenen bazı standartlar ise hidroksi ve metoksi PBDE eşdeğer referansları ile  bromo/kloro hidroksi ve metoksi difenil eter karışımları, florlu PBDE eşdeğer standartları (internal standartlar), organofosfat alev geciktiriciler, HBCDler (Hekzabromosiklododekanlar), genişletilmiş biyoyakıt standartları, plastik katkıları (AccuStandard tarafından yazılmış bir CRC El Kitabı), bisfenol analog standartları, pestisit kalıntı tarama karışımları, EPA Metodları 535 pestisit türevleri ve daha önce piyasada bulunmayan patlayıcılardır. AccuStandard kalite sistemi ISO Guide 34, ISO/IEC 17025 ve ISO 9001 tarafından belgelenmiştir.

AccuStandard’ın başarısı çalışanlarının mükemmeliyeti, sadakati ve kendilerini işlerine adamışlıklarından kaynaklanmaktadır.

Kimyasal Referans Standartları

Organik

PCBler, PBDEler, Dioksinler, Furanlar, PAHlar, Pestisitler, VOCler, Fonksiyonel Gruplar, EPA Methodları (500, 600, 1300, 1600, 8000 serileri), CLP, Bölgesel Metodlar, Patlayıcılar, Plastik Katkıları, Gıdalar, Alerjenler, Boyalar, PFOAlar, Müşteriye Özel Formülasyon ve Müşteriye Özel Sentez

İnorganik

ICP, ICP/MS, AA, İyon Krom., Islak Kimya, ICP Çoklu-Element (QC, SDWA, TCLP, MISA, CLP, EPA, Alternatif Kaynak, EU, ASTM), ICP/MS Çoklu-Element (Kalibrasyon, QC, EPA), OrganoMetalikler

Petrokimya

100 ASTM Metodu için Standartlar – Gaz Kalite Kontrol, Oksijenatlar, Aromatikler, Fiziksel Özellikler, PIANO, DHA , Diizosiyanat, Biyoyakıtlar, UOP, TPH & Yakıtlar ve Hidrokarbonlar, LUFT/LUST (UST) State Spesifik, Sülfür, Metal Aşınma

Kalite Kontrol

PT (Proficiency Testing) Self-Tests, Alternate Source Line, NotLot

Web Sitesi: https://www.accustandard.com/