Elektronik cihazlar ve yarı-iletken teknolojileri birçok endüstride kullanılmakta ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Partnerlerimiz elektronik cihazların kalite kontrolü ve RoHS yönetmeliklerine uygunluk sağlanması için birçok cihaz geliştirmekte ve üretmektedir.
 
RoHS, ELV, REACH gibi yasal testler, Li-iyon piller, diğer piller, fotovoltaik piller, yarı-iletkenler, elektronik parçalar ve elektronik kartlar gibi elektronikle ilgili birçok uygulama alanında uzmanlığımızı ve knowhow’ımızı sunuyor, sürekli yenilik üreten sizlere destek vermeye devam ediyoruz.

| Elektronik Uygulama Başlıkları |

 

RoHS, ELV, REACH

 

Lii-iyon piller

 

Fotovoltaik piller

 

Yarı-iletkenler

 • EDX ile Plastik (PE) Numunelerde Kalay Analizi

  Elektrik-elektronik, plastik, ambalaj, cam, tekstil gibi birçok endüstride kullanımı olan Kalay (Sn) elementinin analizinde ICP ve X-Ray Spektrometri gibi farklı yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; plastik (PE) numunelerde bulunan Kalay elementinin, numune ön hazırlık işlemi gerektirmeyen EDX yöntemi ile belirlenen LOD değerinde tayin edilmesidir.

  Cihaz: Shimadzu EDX-7000 Enerji Dağılımlı X-Ray Floresans Spektrometre Cihazı (EDX)

 • EDX ile RoHS Direktifi Kapsamında Cd ve Pb Analizi

  Bu çalışmada, ED-XRF ile WEEE & RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) ve ELV direktifleri kapsamında analizine yer verilmektedir. 


  Cihaz: Shimadzu EDX Enerji Dağılımlı X-Ray Floresan Spektrometre Cihazı (EDX)

 • Şarj edilebilen lityum iyon pillerden açığa çıkan gazın GCMS ile ölçümü

  Bu çalışmada, 5 gün süresince 80oC’de bekletilen şarj edilebilir lityum iyon pilden açığa çıkan gaz örneğinin GCMS ile analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)