Sıkça Sorulan Sorular

Rinse çözeltisini hareketli faz’a göre belirleyin.

Reversed phases, ion exchanges, ve aqueous normal phases

Methanol / water = 50% / 50% (V / V) oranında methanol-su çözeltisi kullanılabilir.

Ancak, eğer solüsyon numuneyle temas ettiğinde çöküyorsa, mobil faz konsantrasyonuna benzer oranda fakat tuz içermeyen bir solüsyon kullanın.
Eğer analizi yapılacak birleşen iğne’nin dış kısmında acidic, basic, or ionic material  kalıntı bırakma eğilimindeyse,aşağıdaki rinse solüsyonlarını kullanın.
Methanol veya Acetonitrile içeren Formic acid’li organic solvent,
Acetic acid eklenmiş 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) aqueous solution,
Yada her ikisini de içeren organik solvent karışımı.

Non-aqueous normal phases ve GPC

Mobil Faz’da kullanılan solüsyonu kullanın.
Eğer analizi yapılacak birleşen iğne’nin dış kısmında acidic, basic, or ionic material  kalıntı bırakma eğilimindeyse ;
Ya 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) aqueous solution , ya organic solvent solution, yada ikisinin karışımını kullanın.

Rinse solüsyonu olarak yüksek uçuculukta asit kullanıyorsak:

Eğer rinse solüsyonu %1 konsantrasyonun üzerinde formic acid veya acetic acid
İçeriyorsa yada %1 konsantrasyonun üzerinde trifluoroacetic acid (TFA) varsa,
Uçucu bileşikler uzun seri analizler sırasında cihaz içersindeki metal aksamlarda pas yapabilir.Arızalara neden olabilen bu paslanmayı önlemek için aşağıdaki uyarıları dikkate alınız.
Mümkün olduğunca

• Konsantrasyonu %1’i aşan Formic acid ve acetic acid solüsyonu 
• Konsantrasyonu %1’i aşan Trifluoroacetic acid (TFA) solüsyonu
Kullanmayın.Bu konsantrasyonları aşan solüsyonları seyreltin.
Analiz bittikten sonra rinse solüsyonunu asit içermeyen su yada methanol ile değiştirin.Sample rack’ları cihazın dışına alarak cihazın iç kısmının havalandırın.
Analiz bittikten sonra iğneyi yıkama yuvasından uzak tutun.(Z- home pozisyonu)
Rinse solüsyonu her zaman rinse yuvasında birikir ve burada çok yüksek konsantrasyonlara ulaşır.İğne enjeksiyon yuvasındayken buraya çok yakın olduğu için iğne aksamı paslanabilir.Bu durumda [System Parameter Setting] ekranında
[Autosampler] kısmında [Z Home Mode]’u [Enabled] seçin.(LC2030-2040)
Bu fonksiyon sayesinde cihaz kapatıldığında iğne rinse yuvasından uzakta kalacak ve asitten mümkün olduğunca az etkilenecektir.
Eğer mobil fazda tuz çözeltisi kullanılmaktaysa,bu seçeneği [Disabled] seçin.Tuz iğnenin uç kısmında çökme yapabilir ve bu iğne ucunu tıkayabilir.
Bu fonksiyonları Labsolutions yazılımlarından da seçmek mümkündür.

 Mobil Faz olarak Buffer Solution kullanmak

Kullanılan tuz çözeltisine göre Tubing’ler tıkanabilir.

Oto-enjektör enjeksiyon yaparken rinse solüsyonu ve mobil faz between the high-pressure valve and the low-pressure valve arasındaki tubing’te karışır.
Mobil faz ve rinse solüsyonu karıştığında çökme oluşmadığını önceden kontrol ediniz.
50 mmol/L’in üzerinde Tuz içeren Mobil fazlarda çökmeyi önlemek için rinse solüsyonundaki organic solvent oranını %50 ve altında tutun.
Yüksek konsantrasyonlu tuz çözeltisi kullanılan low-pressure gradient çalışmalarda lpge çıkışına uzun tip tubing tercih edilebilir.
Yüksek konsantrasyonlu tuz çözeltisi ve organik solventin neden olduğu tuz çökmesi pompa check valflerine zarar verebilir.
Tuz çözeltileri için örnek kılavuz:
• Potasyum fosfat tampon çözeltisi (min. 10 mmol/L konsantrasyonda).
• Sodyum fosfat tampon çözeltisi (min. 50 mmol/L konsantrasyonda).
Genelde Potassium tuzu Sodium tuzundan daha kolay çökme yapar.
Çökme tuzun tipine konsantrasyonuna bağlı olduğu için yukarıdaki konsantrasyonlar sadece kılavuzdur.
İlgili tampon çözeltiler için kılavuz örneği 

Kaynakça: Shimadzu HPLC System Guide manueli sayfa 60

M kütle, Z ise iyonların yük sayısı anlamına gelmektedir. Kütle analizinde, tek yüklü iyonlar oluşturmak üzere, moleküllerden bir elektron alınmaktadır. İki elektron verildiği takdirde, çift yüklü iyonlar oluşmaktadır. Verilen elektronların sayısı yük sayısıdır (pozitif iyonlar için). m/z kütlenin yük sayısına bölünmüş halini ifade etmekte ve bir kütle spektrumundaki yatay eksen m/z birimi olarak ifade edilmektedir. GCMS’te z (yük) hemen her durumda bir olduğu için, m/z değeri çoğunlukla kütle olarak kullanılmaktadır.
 

(FDA) Proses cihazları ve alt sistemlerin belirlenen limitler ve toleranslar dahilinde çalışmalarını sağlayacağına dair güvence oluşturmak. 

Kaynak: FDA Glossary of Computerized System and Software Development Technology 

(ISPE) Tesis, sistem ve ekipmanların, kurulumları veya  dönüşümleri esnasında, beklenen çalışma aralıkları dahilinde çalıştığını doğrulayan dokümantasyon.

Kaynak: ISPE Good Practice Guide: Applied Risk Management for Commissioning and Qualification 

Yayın Tarihi: 2011 

Tek bir ışının numune bölmesinden geçtiği spektrofotometreler "tek ışınlı" olarak, iki ışına sahip olanlar ise "çift ışınlı" olarak adlandırılır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, tek ışınlı bir spektrofotometrede, monokromatörden yayılan monokromatik ışın doğrudan dedektöre yönlendirilir (yani, sadece bir numune ışını vardır), bir çift ışınlı spektrofotometrede, Monokromatör, dedektöre yönlendirilmeden önce bir örnek ışınına ve bir referans ışına bölünür. Tek ışınlı spektrofotometreler daha basit bir konfigürasyona sahiptir ve daha uygun fiyatlıdır. Bir spektrofotometrede, ışık kaynağının yoğunluğu ve detektörün hassasiyeti zaman içinde dalgalanır. Sadece örnek ışının tespit edildiği konfigürasyonlarda, ışık kaynağının yoğunluğu veya dedektörün hassasiyeti, temel ölçüm zamanı ve numune ölçüm zamanı arasında değişirse, ölçüm değerlerinde hatalar meydana gelecektir. Referans ışın, bu dalgalanmaları sürekli olarak izleme ve sahip olabilecekleri herhangi bir etkiyi düzeltme rolünü yerine getirir.
Çift ışınlı bir spektrofotometre ile, ışık kaynağının yoğunluğu veya dedektörün duyarlılığı değişse bile stabil ölçüm mümkündür. Diğer taraftan, tek ışınlı spektrofotometreler bu değişikliklerden doğrudan etkilenir. Sonuç olarak, tek ışınlı bir spektrofotometre kullanıldığında, bu değişikliklerin etkisini en aza indirmek için adımlar atılmalıdır. Gücü AÇIK duruma getirdikten sonra, ışık kaynağının ve dedektörün stabilize olması için beklemek veya baseline ve otomatik-sıfırlama (auto-zero) düzeltmeleri gerçekleştirmek bu adımlardan bazılarıdır.

Tek-Işın Yollu ve Çift-Işın Yollu Spektrofotometre Konfigürasyonları
Ana cihazın çalışması için Yüksek Saflıkta Azot Tüpü veya Kompresörü gerekmektedir. Ayrıca cihaza Katı Yakma Ünitesi (SSM) eklenecekse onun içinde Yüksek Saflıkta Hava veya Oksijen tüpü veya Kompresörü gerekmektedir. Cihaza gönderilmesi gereken basınç 3 bar civarında olmalıdır. Bu basıncı kontrol etmek için eğer tüp kullanılacaksa tüp başına bir basınç regülatörü olmalıdır. Cihazın kendi temizliğini ve seyreltmesini yapmak için ultra saf suya ihtiyacı olmaktadır ancak saf suyu cihaz ile birlikte gelen kaplara koyduğumuzdan dolayı herhangi bir su hattına ihtiyaç olmamaktadır.

TOC cihazının data analizinde kullanılan software, 21 CFR Part 11’a uygundur. Ve herhangi bir ekstra maliyet getirmeden kurulmaktadır.

TOC cihazında kullanılan vialler camdan yapıldığı için kırılana kadar kullanılabilir. Kapak ve septumlar ise her vial için ortalama olarak 25 numunede bir değiştirilir.

TOC cihazı ile ultra saf su çalışması yapıldığında tavsiye edilen çalışma yöntemi NPOC çalışması yapmaktır. Bu hesaplama yöntemine Direk Yöntem denir. 2.125 gr Potasyum Hidrojen Ftalat hassas terazi ile tartılıp 1000 ml ultra saf su ile çözülür. Hazırlanan çözelti, litrede 1000 mg karbon içermektedir (1000 mgC/L, 1000 ppm C). Hazırlanan ana stok çözeltiden istenilen oranlarda seyreltme yapılarak kalibrasyon eğrisinin hazırlanacağı ara standartlar hazırlanır. Örneğin; 1000 ppm lık ana stoktan 1 ‘e 100 seyreltme ile 10 ppm’ e inilmesi gibi…Hazırlanan ara standart serisi cihaza okutularak kalibrasyon eğrisi hazırlanır. Kullanıcı isteğine bağlı olarak Tek noktalı veya çok noktalı kalibrasyon eğrileri hazırlanabilir.

Cihazın kullanıcı kalibrasyon sıklığı ortalama olarak 3 ayda bir verilmektedir. Ancak cihaz ile çalışmalara bağlı olarak bu süreç 6 ay hatta 12 aya kadar çıkabilmektedir. Kalibrasyon eğrisinin doğruluğunu kontrol amacıyla kullanıcı tarafından hazırlanmış olan ve kalibrasyon eğrisinin en üst konsantrasyonunda veya daha az olmak kaidesiyle bir standart ölçümü yapılır. Cihaz ile yapılan konsantrasyon hesabında alınan değer %5 sapma kriter içinde ise hali hazırdaki kalibrasyon eğrisi kullanılmaya devam edilmektedir.

Cihazın periyodik bakım ve servisi için kullanıcı tasarrufuna göre 6 veya 12 ayda bir servis uygulanmaktadır.

Shimadzu Toplam Organik Karbon Analizörleri (TOC) , Su numune içerisindeki Toplam Karbon (TC), İnorganik Karbon (IC), Toplam Organik Karbon (TOC) ve Uçurulamayan Organik Karbon (NPOC) miktarlarının analizlerinin yapıldığı cihazlardır. Cihazın çalışma prensibi katalitik yakma üzerine dayandırılmaktadır. Sistemde numuneyi dedektöre ulaştırmak için kullanılan gaz Yüksek saflıkta kuru havadır.  Sistem içeriğine bağlı olarak, su numunesi , manual veya otomatik şırınga yöntemi  enjekte edilir. Toplam karbon analizleri, numunenin  680 C0 dereceye ısıtılmış fırın içindeki katalizörler üzerine enjekte edilmesiyle gerçekleşir.  Sıcaklık ve Katalizorlerin yardımı ile numune içindeki karbonlar karbondioksite dönüştürülerek taşıyıcı gaz yardımı ile NDIR dedektöre ulaştırılır ve konsantrasyon hesaplaması yapılır. İnorganik karbon analizleri, şırınga içerisinde, numunenin HCl ile muamelesi sonucu numune içindeki karbonların karbondioksite dönüşmesi ve taşıyıcı gaz yardımı ile NDIR dedektöre ulaştırılıp, konsantrasyonun  hesaplanması ile yapılmaktadır. Toplam Organik Karbon Analizleri, Toplam Karbon miktarından, İnorganik Karbon miktarının çıkarılması ile matematiksel olarak hesaplanmaktadır.

Kaynak: Shimadzu TOC-V Series Instruction Manual
 
Toplam Azot numunelerinin Ölçümü için Shimadzu TOC sistemine ek olarak Shimadzu TNM 1 (Toplam Nitrogen Module) gerekmektedir. Sıvı numunelerdeki azot içerikleri, Toplam Karbon Analizinde olduğu gibi sıcaklık ve katalizörlerin yardımı ile Azot gazına dönüştürülüp, cihaz içindeki ozon üretici yardımıyla azot oksitlere çevrilir.  Azot oksitler taşıyıcı gaz yardımı ile kemilüminesans dedektöre ulaştırılıp, konsantrasyon hesaplaması yapılır. Toplam karbon analizinden farklı olarak cihaz fırını ve katalistlerin sıcaklığı 720 °C'dir.

Kaynak: Shimadzu TOC-V Series Instruction Manual