Termal Analiz Sistemleri (DSC / DTG / TMA)

Termal analiz nedir?

Termal analiz, çeşitli metotlar kullanarak, bir madde ısıtıldığında veya soğutulduğunda fiziksel değişikliklerin meydana geldiği zamanı ve sıcaklığı analiz etmek için kullanılan bir tekniktir.

Analiz metotlarında, her teknik analiz edilen fiziksel değişiklik türlerine göre tanımlanır.
En yaygın termal analiz teknikleri, diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC), diferansiyel termal termogravimetrik analiz (DTG) ve termomekanik analizdir (TMA).
  • DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetri), zaman ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak malzeme geçişleriyle ilişkili numune ve referans numune arasındaki sıcaklık ve ısı akışını ölçen termal analiz tekniğidir.
  • DTG (Diferansiyel Termal Termogravimetrik) analizinde amaç malzeme kaybının en fazla hangi sıcaklıkta olduğunu görmektir. Buna göre, malzemenin ağırlık kaybındaki hızına karşın zaman veya sıcaklık fonksiyonu oluşturur.                                          
  • TMA (Termomekanik Analiz) ise boyut ve viskozite değişiklikleri baz alınarak yapılan ölçümlerdir.
Bu metotlar, maddelerin yapı analizlerinde ve safsızlık kontrollerinde  kesin ve hızlı çözümler sunmaktadır.
Termal analiz metotları kil, polimer ,tuz karışımları, mineral tuzu, alaşım, metal, farmasötik gibi maddelerin analizlerinde ve kalite kontrol alanında yaygın olarak kullanılır.