• HPLC ile Kozmetik Ürünlerinde Sodyum Lauret Sülfat (SLES) Yüzey Aktif Maddesinin Analizi

  Sodyum lauret sülfat (SLES), sodyum lauril sülfat (SLS), amonyum lauril sülfat (ALS) ve sodyum paret sülfat, birçok kozmetik üründe kullanılan yüzey aktif maddelerdir. SLS/SLES, dokularda uzun süre kalarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğinden kozmetik ürünlerdeki miktarlarının analizi önem arz etmektedir. 

  Bu çalışmamızda, ilgili koruyucu maddelerin kantitatif analizi ELSD dedektör içeren HPLC ile gerçekleştirilmiştir.

  Cihaz: Shimadzu marka Nexera LC-40 model Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi

 • LCMSMS ile El ve Vücut Kreminde Betametazon Analizi

  El ve vücut kreminde LCMSMS ile betametazon analizi.
  Bu çalışmada, krem formundaki çeşitli numunelerde betametazonun varlığının ve miktarının LCMSMS ile analizi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 model Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • GC ile Dezenfektan Ürünlerinde Alkol Analizi

  Dezenfektan ürünlerinde, alkollerin GC ile analizi.
  Son dönemde küresel koronavirüs salgını sebebi ile dezenfektan ürünleri gündelik yaşamımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle alkol bazlı dezenfektanlar ile el hijyeninin sağlanmasının koronavirüsle mücadelede etkili olduğu bilinmektedir. Dezenfektan ürünlerinin içeriğinde bulunan alkoller, virüs ve mikroorganizmalara ait lipitleri eritme ve proteinleri denatüre etme özelliğine sahiptirler.

  Cihaz: Shimadzu GC-2014 ve GC-2030 model GC

 • LCMSMS ile İlaçlarda N-Nitrozaminlerin Kantitatif Analizi

  Sartan (valsartan, losartan, telmisartan, irbesartan, candesartan, olmesartan vb.) ve Non-Sartan (pioglitazon, levetirasetam, torasemid, pregabalin, captopril vb.) gruplu ilaçlarda Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) vurgu yaptığı 7 N-Nitrozaminin (NDMA, NDEA, NDIPA, NEIPA, NDBA, NMBA, NMPA) LCMSMS ile kantitatif analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8050 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • HPLC ile Eritrositte Glutatyon Miktarının Analizi

  Eritrositte glutatyon miktarının HPLC ile tayini.
  Glutatyon, glutamat, sistein ve glisin amino asitlerinden oluşan ve hücresel antioksidan savunmasında görev alan önemli bir bileşiktir.

  Cihaz: Shimadzu marka Prominence LC-20A model HPLC

 • UV-VIS Spektrofotometre ile Karboksihemoglobin Analizi

  Kan numunelerinde karbonmonoksit miktarının (karboksihemoglobin) UV-VIS spektrofotometre ile analizi.
  Biyolojik sıvılardaki karbonmonoksitin saptanması ve miktarının belirlenmesi için çeşitli yaklaşımlar kullanılmıştır.

  Cihaz: Shimadzu marka UV-1900i model UV-VIS Spektrofotometre

 • HPLC ve Yüksek Hassasiyetli PDA Dedektör Hücresi ile Thiocolchicoside İmpürite Analizi

  Thiocolchioside hammaddesinin ve ürün formunun impürite analizlerinin HPLC ve Yüksek Hassasiyetli PDA dedektör hücresi kullanılarak yapılması.
  Thiocolchioside maddesine ait impürite analizinin (EP 10.0) yapılması esnasında Ref B çözeltisini yüksek basınçlı bir HPLC sistemi tarafından analiz edilirken karşılaşılan gürültü ve pik boyutunun küçük olması analizin doğru bir şekilde yapılmasını engellemekteydi.

  Cihaz: Shimadzu marka Nexera XR model UHPLC

 • LCMSMS ile Balıklarda Avermektin Grubu İlaç Kalıntılarının Analizi

  Balıklarda Avermektin grubu ilaç kalıntılarının LCMSMS ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Multivitamin Analizi

  Gıdalarda yağda ve suda çözünen vitaminlerin LCMSMS ile  eş zamanlı analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • Covid-19 Krizi | Shimadzu’dan Dezenfektan ve Kişisel Koruyucu Ekipman Analizleri için Analitik Çözümler

  COVID-19 ile mücadeleye yönelik ilaç, dezenfektan ve maske vb. koruyucu ekipmanların araştırma ve kalite kontrol testleri.

  Cihaz: Shimadzu Nexis™ GC-2030 Gaz Kromatografi (GC), HS-20 Headspace, IRSpirit Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR), i-Series Plus Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

 • Nexis™ GC-2030 ile uçucu safsızlık analizi

  Dezenfeksiyon amacıyla kullanılan etonolün ve içindeki uçucu safsızlıkların Nexis™ GC-2030 GC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu Nexis™ GC-2030 Gaz Kromatografi (GC)

 • Characterization Of Insoluble Subvisible Particles In Biopharmaceuticals By Flow Imaging Method

  Powder Property Analysis

  Characterization of Insoluble Subvisible Particles in
  Biopharmaceuticals by Flow Imaging Method

  For aggregate characterization of protein preparations, which are one type of biopharmaceutical, the United States Pharmacopeia (USP) and the Japanese Pharmacopoeia (JP) specify evaluation by the light obscuration (LO) method for insoluble subvisible particles with sizes of 10 μm and larger.
  The Shimadzu iSpect™ DIA-10 dynamic particle image analysis system (Fig. 1), which is based on the FI method, can be used in acquiring of particle imaging of particles in liquid samples and analysis of particle size distribution, concentration, and shape. Because the sample size is small (minimum measurement amount 50 μL, dead volume of 50 μL or less) and the optical system features a narrow imaging area that minimizes missed particles (imaging efficiency: 90% or higher), it is particularly suitable for characterization of insoluble subvisible-size particles in biopharmaceuticals. This article introduces an example in which the size and concentration of aggregates in a protein solution were characterized by using the iSpect  DIA-10.
   
  ***
   
  Süspansiyon Göz Damlalarındaki Partiküllerin Karakterizasyonu:
  Düzensiz Partiküllerin Maksimum Uzunluğunun Tespiti
   
  Toz Özellik Analizi
   
  Bir tür biyofarmasötik olan protein preparatlarının toplu karakterizasyonu için, Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) ve Japon Farmakopesi (JP), 10 μm ve daha büyük boyutlara sahip çözünmeyen, görünmez partiküller için ışık karartması (LO) yöntemiyle değerlendirmeyi belirtir.
  Akış Görüntüleme (FI) yöntemini temel alan Shimadzu iSpect™ DIA-10 dinamik partikül görüntü analiz sistemi, sıvı numunelerdeki partiküllerin partikül görüntülemesinin elde edilmesinde ve partikül boyutu dağılımının, konsantrasyonunun ve şeklinin analizinde kullanılabilir. Numune boyutu küçük olduğundan (minimum ölçüm miktarı 50 μL, ölü hacim 50 μL veya daha az) ve optik sistem gözden kaçan partikülleri en aza indiren dar bir görüntüleme alanına sahip olduğundan (görüntüleme verimliliği: %90 veya daha yüksek), biyofarmasötiklerde çözünmeyen, gözle görülemeyecek boyuttaki partiküllerin karakterizasyonu için özellikle uygundur. Bu makale, bir protein çözeltisindeki agregaların boyutunun ve konsantrasyonunun iSpect DIA-10 kullanılarak karakterize edildiği bir örneği tanıtmaktadır.
   
  Cihaz: Shimadzu marka Dia-10 model Dinamik Partikül Görüntü Analizörü