qPCR Assay ve Array Ürünleri
1. TaqMan Önceden Tasarlanmış Assayler

Applied Biosystems TaqMan önceden tasarlanmış assayler, doğrudan kullanıma uygun olarak formüle edilmiş TaqMan probu ve PCR primer setlerini içerir. Ek tasarım, optimizasyon veya erime eğrisi analizi gerektirmez. Bugüne kadar 40.000'den fazla yayında yer alan TaqMan Assays, araştırmanız için özgünlük, duyarlılık ve tekrarlanabilirlik sağlar ve ayrıca TaqMan Assay performans garantimiz tarafından desteklenir.
TaqMan Gen İfade Assayleri (2,8 milyon assay - 32 tür)
Kopya Sayısı Varyasyon Assayleri (1,8 milyon assay)
SNP Genotipleme Assayleri (17 milyon assay)
MicroRNA Assayleri (30.000 assay)
Mutasyon Tespit Assayleri (900 assay)


1.1. TaqMan Gen İfade Assayleri
(2,8 milyon assay - 32 tür)
 
Altın standart özgünlük, duyarlılık ve tekrarlanabilirlik
SYBR primerlerinizi optimize etmek için değerli zaman harcamayın - kanıtlanmış TaqMan qPCR kimyası ile daha hızlı sonuçlar elde edin
2,8 milyondan fazla önceden tasarlanmış assay ile neredeyse her gen transkriptini tespit etmek için tasarlanmıştır
Mümkün olan en yüksek sayıda transkript varyantını tespit etmek için en iyi kapsama alanı assayleri mevcuttur
30'dan fazla tür ve bazı mikrobiyal patojenler için mevcuttur
Esnek formatlar: tek tüpler, 96-kuyucuklu plaklar, 384-yerli plaklar, 384-yerli array kartları ve OpenArray plakları
 
1.2. Kopya Sayısı Varyasyon Assayleri
(1,8 milyon assay)
 
Applied Biosystems TaqMan Kopya Sayısı Assayleri, Applied Biosystems Real Time PCR enstrümanları ve yazılımı kullanarak genomik DNA hedeflerinin kopya sayısını değerlendirmek için TaqMan MGB probu kimyasını kullanır. Assayler ve enstrümantasyon birlikte kullanılarak, belirli, tekrarlanabilir ve yorumlaması kolay kopya sayısı sonuçları elde edilebilir. Ayrıca, bu yöntem geleneksel kopya sayısı analiz yöntemlerine göre günler değil saatler içinde hızlı ve basittir. TaqMan Kopya Sayısı Assay iş akışı, yüzlerce ila binlerce örneğin tek bir günde işlenebilmesi için otomatikleştirilebilir. Kopya sayısı varyasyonunu çalışmak için mevcut en basit yöntem olarak, TaqMan Kopya Sayısı Assayleri kolay assay siparişi ve hızlı sonuçlar için basit bir iş akışı içerir.

1.3. SNP Genotipleme Assayleri
(17 milyon assay)
 
Tek nükleotid polimorfizmleri (SNP'ler), genomik DNA içinde genetik varyasyonun yaygın bir kaynağıdır ve genin belirli bir lokusunda tek bir nükleotid farkına sahiptir, böylece genin iki aleli oluşur. Bir gende kodlama veya düzenleyici bölgelerdeki SNP'ler işlevi etkileyebilir veya daha yaygın olarak belirli lokusların kalıtımında biyolojik işaretleyiciler olarak hizmet edebilir.
 
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotipleme assayleri, SNP'leri doğru ve verimli bir şekilde tespit etmenize yardımcı olur, böylece bunların gen fonksiyonu ve hastalıktaki rolleri hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz.
Minor Groove Binder (MGB) teknolojisi, TaqMan probunun yüksek derecede homolog allel dizileri arasında ayrım yapmasını sağlar
Optimal primer-probe kombinasyonları
 
1.4. MicroRNA Assayları
(30K assay)
 
Applied Biosystems™ TaqMan™ MicroRNA Assayları, miRNA araştırmaları için yenilikçi araçlardır - izolasyondan keşfe, profillemeye, nicelleştirmeye, doğrulamaya ve işlevsel analize kadar. Olgun, biyolojik olarak aktif miRNA'nın tespiti için daha fazla seçenek sunulmaktadır ve büyüyen miRNA uygulama yelpazesini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Yeni Applied Biosystems™ TaqMan Advanced miRNA Assayları, akışkanlaştırılmış ve son derece duyarlı bir iş akışı için ligasyon tabanlı evrensel ters transkriptasyon kullanır. Standart TaqMan MicroRNA Assayları ise hedefe özgü stem-loop ters transkriptasyon primerleri kullanarak 3' genişletilmiş şablonlar için bir dizi türü kapsamaya devam eder ve standart TaqMan Assay tabanlı Real Time PCR kullanır.
 
1.5. Mutasyon Tespit Assayları
(900 assay)
 
TaqMan™ Mutasyon Tespit Assayları, kanser araştırmalarıyla ilişkili genlerdeki somatik mutasyonları tespit etmek ve ölçmek için rekabetçi alel özgü TaqMan™ PCR (castPCR™ Teknolojisi) ile güçlendirilmiştir. castPCR teknolojisi son derece özgül ve duyarlıdır ve normal, vahşi tip DNA'nın büyük miktarlarını içeren bir örnekte nadir miktarda mutasyona uğramış DNA'yı tespit edebilir. Bu assaylar, hücre hatları, formalin ile sabitlenmiş parafine gömülü (FFPE) doku örnekleri ve taze dondurulmuş doku örnekleri gibi farklı örnek tipleriyle uyumludur.

2. Özel Tasarım Primerler ve TaqMan Probları
Applied Biosystems Özel Tasarım Primerleri ve TaqMan Probları, biri önceden tasarlanmış TaqMan Assay'lerimizle çözülemeyen araştırma deneyleri veya uygulamalar için en iyi seçenektir. Florasan boya ve quencher portföyümüz, maksimum assay tasarım esnekliği sağlarken TaqMan reaktiflerinden beklediğiniz kalite, tekrarlanabilirlik ve altın standart kimyası korunur.
Kendi qPCR primerleriniz olarak kullanmak üzere çift işaretli TaqMan prob ve etiketsiz oligolar koleksiyonumuz arasından seçim yapabilirsiniz. Birden fazla hedefi aynı anda sorgulamak, kendi biyoinformatik yöntemlerinizi kullanarak bir prob tasarlamak veya önceden tasarlanmış bir assay'i olmayan egzotik hedefleri tespit etmek isteseniz bile, kendi assay'inizi tasarlamak için ideal probları sunuyoruz. TaqMan MGB (minör yarıklı bağlayıcı), TAMRA ve QSY özel problarımız olağanüstü performans sunar ve 40.000'den fazla yayında yer alan TaqMan Assay'lerinde kullanılan aynı tesisler ve hammaddeyle üretilir.
 
Verilerinizin kalitesi, seçtiğiniz primerler ve probların kalitesiyle sınırlıdır. İşte Özel Tasarım TaqMan problarının assay'inizi başarıya taşımasının nedenleri:
 
HPLC ile saflaştırılmıştır ve unconjugated boyalar veya kısaltılmış problar gibi safsızlıkları ortadan kaldırarak arka plan sinyalini artırabilir ve assay hassasiyetini azaltabilir
Primerler ve problar çözeltide gönderilebilir. Çözünmezlik sırasında yapılan hataları önleyerek stok konsantrasyonlarını değiştirebilir ve aşağı akış deneylerini belirgin şekilde etkileyebilir
Garantili verim seçeneği, her örneğin boyutuna ve ölçeğine uygun doğru miktarda qPCR assay'i sağlar
QSY problar, mevcut Black Hole Quencher prob tasarımlarının sorunsuz bir şekilde geçişini sağlar
MGB teknolojisi daha kısa prob tasarımlarına olanak tanır, böylece hedef ayrımı ve özgüllüğü artırır
TaqMan probları, Applied Biosystems iş akışınıza verimli bir şekilde entegre etmek için hazırdır
 
3.Gen Ekspresyonu Array Kartları ve Plakaları
Applied Biosystems TaqMan Array'ler, üç farklı format olarak kurutulmuş TaqMan Gen Ekspresyon Assay'lerini içeren array formatlarını içerir: 96 ve 384 yuvalı TaqMan Array plakaları, 384 yuvalı TaqMan Array kartları (mikroakışkan kartları) ve OpenArray plakaları. Bu qPCR array'leri, onlarca ila binlerce hedefin analizini gerektiren gen ekspresyon profillemesi ve doğrulama uygulamaları için idealdir. Hangi formattan seçim yaparsanız yapın, stokta bulunan (önceden yapılandırılmış), esnek özel sipariş, özel ve özel tasarlanmış array'ler de dahil olmak üzere geniş bir içerik seçeneği mevcuttur.

 
Tubes   TaqMan Array Cards & Plates 

Open Array

Individual tubes or tube sets available in  XS, S, M, L
 
96- and 384-well plates with pre-spotted assays 384-well microfluidic cards with pre-spotted assays

3,072 through-holes with pre-spotted assays

High flexibility for low throughput studies Supports automation for medium-to-high throughput projects Easy and convenient–no robotics needed

Higher throughput for routine applications or larger projects

Available for both predesigned and custom designed assays. Offered in a variety of content options:
  • Preconfigured panels using the most relevant TaqMan GEx Assays for your target–inventoried and ready to ship
  • Made-to-order, Flexible TaqMan panels–start with a curated list of assays, then modify to fit your requirements
Custom TaqMan Arrays–Configure from scratch using any combination of TaqMan Assay
 

Available in off-the-shelf, inventoried arrays as well as made-to-order with total flexibility using predesigned and/or custom assays.