Spektrofotometreler (UV-VIS / RF)

Spektroskopi, bileşikteki atom, molekül veya iyonların bir enerji düzeyinden diğerine geçişi sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesi temeline dayanır.

Her bileşik, ışığı belirli bir dalga boyu aralığında yansıtır, iletir veya absorplar. Spektrofotometri, bir maddenin ışığı ne kadar yansıttığı veya absorpladığının kantitatif  ölçüsüdür. Spektrofotometre, spektrometre ve fotometrenin birleşiminden oluşan bir cihazdır.

Spektrofotometre Çalışma Prensibi

Spektrometrede, temel prensip istenilen dalga boyunda ışığın üretilmesidir. Kolimatör tarafından monokromatöre iletilen düz ışık demeti, burada çeşitli dalga boylarına ayrılır. Ayrılan dalga boylarından istenilen dalga boyu seçici yarıklardan geçirilerek elde edilir.
Fotometrede amaç, çözelti içindeki madde miktarı tayinidir ve istenilen dalga boyu küvet içerisindeki numune çözeltisinden geçirildikten sonra, absorplanan foton miktarını tespit eder ve dijital ortama sinyal gönderir.
Spektrofotometre çalışma prensibinde, ışık kaynağından sağlanan ışık demeti dalga boyları spektrumlarına ayrılır ve monokromatörden geçen polikromatik ışık monokromatik ışığa dönüştürülerek örnek numune kısmında ölçümleri yapılır.
Elde edilen veriler dedektörde işlenerek sinyal oluşturur.

Spektrofotometre Çeşitleri

Spektrofotometreler ışık kaynağının dalga boyu aralığına ve kullanım alanlarına göre dörde ayrılır.

  • UV-Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometre: UV bölgede 190-400 nm aralığındaki ışık dalga boylarında bulunurken, görünür bölgede (VIS) 400-800 nm aralığında bulunur.
  • IR Spektrofotometre: Kızılötesi ölçümler elektromagnetik dalganın 0.75 µm ile 1000 µm aralığındadır. Ölçüm dalga sayısı olarak Fourier transform tabanlıdır.
  • AA Spektrofotometre: Atomik absorpsiyon temeline dayanır. Işığın gaz halindeki atomlar tarafından absorpsiyonunun ölçülmesiyle, maddeye ait konsantrasyon tayini yapılır.
  • RF Spektrofotometre: Floresans spektrofotometre çeşididir ve floresans, biyolüminans, kemilüminans ve  elektrolüminans gibi floresans ölçüm teknikleri sunmaktadır.


Son teknolojiyle sunduğumuz spektrofotometre cihazları, kimya, ilaç, gıda, çevre, biyoloji, yaşam bilimleri gibi  yaygın alanlarda, safsızlık tayini, fonksiyonel grupların analizi, protein karakterizasyonu, organik bileşiklerde yapı tayini, moleküler ağırlık analizi, solunum gazı analizi, tatlı-tuzlu suda çözünmüş oksijen tayini gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.