pH Metreler
pH Metre Nedir?
pH metreler, çözeltilerdeki Hidrojen (H) iyonu aktivitesini ölçmek için kullanılan cihazlardır. Başka bir deyişle, pH ölçüm cihazı, bir çözeltideki asitlik ve alkalinite değerlerini ölçmede kullanılır. Hidrojen iyonu aktivitesinin derecesi genellikle 1 ila 14 arasında değişen pH seviyesi aralığındadır.
​pH ölçümü, hidrojen iyonu konsantrasyonu [H+]  ve hidroksil iyon konsantrasyonu [OH-] oranıyla doğrudan ilişkilidir. pH seviyeleri için;
  • Nötr çözelti: pH = 7
  • Asidik çözelti: pH < 7
  • Temel çözüm: pH > 7
Nötr bir çözeltide, hidrojen ve hidroksit iyonlarının eşit aktivite gösterir, bu nedenle pH 7 olarak ölçülür.
Asidik çözeltilerdeki ph ölçümlerinde, hidrojen iyonu aktivitesi hidroksit iyonu aktivitesine kıyasla daha fazladır, bu nedenle pH 7'nin altında ölçülmektedir.
Bazik (alkali) çözeltilerde ise hidroksit iyonu aktivitesi hidrojen iyonuna göre daha fazladır, böylece ph metre ile yapılan ölçümlerde çözeltiler, 7'nin üzerinde pH seviyeleri sergiler.
 
pH Metre Nasıl Çalışır?
Bir pH metre bir dahili elektrot, bir referans elektrot ve bir yüksek giriş empedans ölçer olmak üzere üç ana kısımdan oluşur. Cam prob genellikle dahili elektrot ve referans elektrot olmak üzere iki elektrot içeir.  Probun içinde pH değeri 7 olan bir tampon solüsyon bulunur. pH metre ile ölçülen pH değeri, prob içindeki referans tampon ile numune solüsyonu arasındaki Hidrojen [H+] farktır.