CO2 ve Çoklu Gaz İnkübatörleri
İnkübasyon, belirli sıcaklık ve belirli atmosfer ortamında, mikroorganizmanın gelişmesini tamamlamasıdır. İnkübasyon süresi ise, bu gelişim tamamlanana kadar geçen süredir. İnkübasyon işlemi inkübatör adı verilen (etüv olarak da bilinen) cihazlarda gerçekleşir.
Gazlı İnkübatörler veya Çoklu Gaz İnkübatörleri genel anlamda,  hücre kültürlerini büyütmek ve devamlılığını sağlamak için kullanılan inkübasyon cihazıdır. İnkübatörler optimal seviyede nem, sıcaklık ve diğer koşulları korurken, içerisindeki atmosfer de karbondioksit (CO2) ve oksijen (O2) içerir.
 
İnkübatörler yaygın kullanımda etüv olarak da bilinir. Ancak, laboratuvar fırını olarak da bilinen etüv cihazlarındaki asıl amaç, sterilizasyon, kurutma, üreme ve ısıtmayı sağlamaktır. 
İnkübatörler (hava sirkülasyonlu inkübatörler) ve multi gaz inkübatörler, moleküler biyoloji, ökaryot ve bakteriyel hücre kültürleme, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.