GC/MS ile Yemeklik Yağlarda Aroma Bileşiklerinin Tayini

Farklı sıcaklık koşullarında farklı türdeki yemeklik yağların oluşturduğu aroma bileşiklerinin tayini.
Yemeklik yağların yüksek sıcaklıklara ısıtılması ve tekrar tekrar kullanılması oluşan aroma bileşiklerinin yapısını değiştirmektedir. Sıcaklık artışına bağlı olarak toksik veya kanserojen etkileri bulunan aldehit, keton ve benzeri bileşiklerin oluşumu bilinmektedir.  Çalışmada farklı tür yağlar ve farklı sıcaklık koşulları ve uygulama süresi denenerek oluşan aroma bileşikleri incelenmiştir.
Numune ekstraksiyon için SPME (Katı Faz Mikroektraksiyon) yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma Shimadzu marka GCMS-QP2010Plus cihazıyla yapılmıştır.