LCMSMS ile Gıdalarda Sentetik Boya Analizleri (Sudan boyaları)

Sudan Boyaları (SudanI, SudanII, SudanIII) kimyasal yapısında en az bir azo (–N=N–) grubu içeren sentetik boyalar olup endüstriyel olarak, tekstil, plastik, boya vb. diğer bir çok alanda renklendirici olarak kullanılmaktadır.

Sudan boyaları ilk olarak 1987 yılında Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından kanserojen etkileri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu boyaların kanserojen olduğuna dair kesin kanıtlar olmasa da, genetik mutasyona ve dolaylı olarak kansere sebep olabildiklerine dair deliller nedeniyle kullanımlarına (miktar, saflık vb.) birçok ülkede kısıtlama getirilmiştir.

Bu çalışmamızda Shimadzu LCMS-8040 Triple Quadrupole sistemiyle gıdalarda sudan boyalarının analizi basit, hızlı ve güvenilir bir metot ile tespit edilmiştir.