GCMS-LSV ile LPG’de Kükürtsüz Kokulaştırıcıların Analizi

Likit Petrol Gazlarında, kükürt bileşenleri içermeyen kokulaştırıcıların olması, üretilmiş LPG’nin kalitesini ve performans üstünlüğünü gösteren bir parametredir. LSV (liquid sampling valve)’in amacı ise, LPG gibi oda sıcaklığında sıvılaşabilen gazların düzgün ve tekrarlanabilir kararlılıkta enjeksiyonlarını yapmaktır. 

Bu çalışmada, LPG'de bulunan kükürtsüz kokulaştırıcıların analizi, Shimadzu System GCMS ve LSV örnekleyici ile gerçekleştirilmiştir.