GCMS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi

İçme suyu ve atık sulardaki VOC bileşiklerin tespit edilmesi ve miktarlarının belirlenmesidir.
Son yıllarda artan çevre bilinci kimyasal maddelerin; üretiminden tüketimine kadar bütün evrelerinde çevre uyumlu olmasını ve sürdürülebilir bir kalkınma için temiz teknolojileri zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple eko sisteme pek çok zararı olan VOC bileşiklerinin tespiti önem kazanmaktadır.