HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini

Gübrenin verimliliğini arttırmak için kullanılan amino asitlerin sıvı ve katı formdaki gübrelerde kantitatif tayini. Gübre numunelerinde kompleks iyonize matrikse sahip olduğu bilinen amino asitler tüm yan zincirleri bir arada düşünüldüğünde, artı veya eksi yüklülükten hidrofobiğe kadar oldukça fazla çeşitli yapısal özellikler gösterirler. Ayrıca bu yan zincirler, oldukça farklı çeşitlilikte kovalent ve non-kovalent bağların yapısına katılabilirler.

Gübredeki analizlerinde 1.amino asitler OPA ve 3-MPA türevlendiricileri vasıtasıyla SPD-20A dedektör ile 338 nm UV bölgede ya da RF-20A dedektör ile 340 nm Ex – 450 nm Em’da tayin edilebilirken, 2.amino asitler FMOC türevlendiricisi kullanılarak SPD-20A dedektör ile 262 nm UV bölgede ya da RF-20A dedektör ile 266 nm Ex – 305 nm Em’da tayin edilebilmektedir; burada elde edilen piklerin yüksekliği ve ölçülebilirliğini arttırmak amacı ile RF-20A dedektör; pikler arasındaki rezolüsyonu arttırmak amacı ile küçük yüzey çaplı ODS kolon ve gerçekleşen reaksiyonların hassasiyeti için Nexera SIL-30AC oto örnekleyici kullanılabilir. Bu çalışmada RF-20A dedektör kullanılarak nitel ve nicel sonuca ulaşılacaktır.

Numune ekstraksiyon için Sıvı-Sıvı Faz Ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır.