Şarj edilebilen lityum iyon pillerden açığa çıkan gazın GCMS ile ölçümü

Şarj edilebilir lityum iyon (Li-ion) pillerin içindeki elektrolitik çözeltiler (çoğunlukla karbonat serilerinden oluşan) organik solventler, elektrolitler ve katkı maddelerinden oluşmaktadır. GC-MS sistemleri pillerin doldurulması ve boşaltılması esnasında ortaya çıkan elektrolitik çözeltilerin bozunmuş bileşenlerinin analizinde etkin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, 5 gün süresince 80oC’de bekletilen bir lityum iyon pilden açığa çıkan gazın analizini içermektedir.