Sıvı Numunelerin Floresans Kuantum Verimliliğinin Ölçülmesi

Floresan maddeler, o maddenin karakteristik bir dalga boyunu emer ve sonra emilen ışıktan daha uzun bir dalga boyuna sahip bir floresan ışık yayar. Emilen fotonların floresan ışık olarak yayılan oranına floresan kuantum verimi veya kuantum verimi denir ve floresan maddelerin floresan yoğunluğu ile ilişkilendirilir.
 
Bu oranı belirlemek için göreceli veya mutlak bir yöntem olmak üzere iki yöntem kullanılır. Göreceli yöntem, göreceli bir değeri hesaplamak için floresan yoğunluğunun bilinen bir orana sahip standart bir floresan maddeyle karşılaştırılmasını içerir. Bu makalede, bu yöntem kullanılarak belirlenen oran floresan kuantum verimi olarak adlandırılır. Öte yandan, mutlak yöntem, oranın doğrudan bir entegre küre kullanılarak floresan maddeden ölçülen bir floresans spektrumundan hesaplanmasını içerir. Bu yazıda, bu yöntemle belirlenen orana floresan kuantum verimliliği denir. Mutlak yöntem yalnızca ölçüm örneğini içerir, bu da göreli yöntemden daha kolay hale getirir.
 
Bu çalışmada, floresan kuantum verimliliğini belirlemek ve kinin sülfatı ölçmek için entegre bir küre (integrated sphere) ataçmanı eklenmiş bir RF-6000 Spektroflorofotometre kullanılmaktadır.