EDX ile Plastik (PE) Numunelerde Kalay Analizi

Kalay gri-beyaz bir metaldir. Kalay ve kalay bileşiklerinin elektrik-elektronik endüstrisinde ve genel endüstriyel uygulamalarda lehim alaşımlarında; ambalaj, mutfak ürünleri ve diğer metallerde koruyucu kaplama olarak; cam, boya, plastik, tekstil endüstrilerinde ve diş hekimliğinde çeşitli amaçlarla birçok farklı kullanım alanı mevcuttur.
Kalay elementinin analizinde ICP Yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde numune ön hazırlık işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. X-Ray Floresans Spektrometri ise, ön hazırlık işlemlerine gerek kalmadan numunenin doğrudan sisteme verilip analizi yapılmasına olanak sağlayan bir yöntemdir. Ayrıca analizi yapıldıktan sonra numune tekrar kullanılabilir.
Bu çalışmanın amacı; plastik numunelerde bulunan Kalay elementinin belirlenen LOD değerinde tayin edilmesidir. Çalışmada, Shimadzu EDX-7000 Enerji Dağılımlı X-Ray Floresans Spektrometre Cihazı (EDX) kullanılmıştır.