GCMS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

Pestisitler, yapı olarak canlı organizmaları yok etmek veya işlevlerini yavaşlatmak üzere geliştirildiği ve etki alanları yalnızca hedef organizma ile sınırlı kalmadığı için doğal olarak insanlar ve hayvanlar üzerinde istenmeyen sağlık sorunlarına neden olabilmekte ve ayrıca çevre üzerinde de olumsuz etkiler bırakabilmektedir.  Kullanılan bu ilaçlar toprağa oradan da şebeke suyu ve kaynak sularına karışabilmektedir.

Pestisit analizleri çok farklı fizikokimyasal özelliklere sahip yüzlerce aktif maddenin, farklı matrikslerde, aynı anda analiz edildiği tekli/çoklu kalıntı analizleridir. Pestisit analizlerinde en yaygın ektraksiyon metodu “QuEChERS” (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) metodudur.