HPLC ile Balda Sülfo Grubu Antibiyotik Analizi

Arıcıların arı hastalıklarına karşı kullandıkları antibiyotikler bala bulaşabilmektedir. Bu çalışmada bal numunelerinde sulfo grubu antibiyotik kalıntısının kantitatif tayini amaçlanmaktadır.