HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HMF (Hidroksimetil Furfural), asitli ortamda heksozun parçalanması ile veya Maillard reaksiyonu esnasında ortaya çıkan bir ara üründür. Daha basitiyle, şekerli gıdaların, uygun olmayan sıcaklıklarda saklanması ve üretimleri sırasında uygulanan ısıl işlemden dolayı ortaya çıkmaktadır. HMF, ürünlerde kalite kriteri olarak da görülmektedir.

HMF bal ve pekmezde oluşabileceği gibi, süt, meyve suyu veya diğer şeker içerikli gıdalarda da oluşabilmektedir. Bu oluşum, zaman, sıcaklık, su aktivitesi, katalizör miktarı ve kullanılan şekerin yapısına göre değişiklik göstermektedir. Amacımız bu etkenin gıda numunesindeki miktarının tespitidir.

Bu çalışmada, elma suyu numunelerinde, sıvı kromatografi (HPLC) sistemi ile HMF (Hidroksi Metil Furfural) tayinine yer verilmektedir. Uygulamada, Shimadzu LC-20A Prominence HPLC cihazı kullanılmıştır.