HPLC ile Yemde Vitamin A ve Vitamin E Analizi

Özellikle premiks numunelerinde belli kanatlı hayvan gruplarına ait belirli oranda katkı halinde vitamin eklenmektedir. Bu miktarın az olması ya da numunede yeterince homojenize olmaması durumunda hayvan grubunun yeterince gelişememesi söz konusu olacaktır.

Bu çalışmada yapılan ise, enzim ve ağır metallerin ölçümünün yanında yağda çözünen vitaminlerin de HPLC cihazında analizinin yapılmasıdır.

Çalışma Shimadzu marka Prominence LC-20A model HPLC cihazıyla yapılmış ve in-house metot olarak geliştirilmiştir.