HPLC ve RF-20Axs Floresan Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin analizi

Mikotoksinler ve bu grupta yer alan aflatoksinler, yüksek toksisiteleri nedeniyle insan ve hayvan sağlığı açısından izlenmesi gereken maddelerdir.

Bu çalışmanın amacı gıda üretiminin farklı basamaklarında ve depolama aşamasında ortaya çıkabilen bu maddelerin HPLC sistemi ile tayin edilmesidir.

Çalışmada, Shimadzu Prominence LC-20A Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi ve RF-20Axs floresan dedektör ünitesi kullanılarak fındık numunesinde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 maddelerinin tayini gerçekleştirilmiştir. RF-20Axs dedektör, sıcaklık kontrol hücresi sayesinde ortam sıcaklığından etkilenmemekte ve hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği yüksek sonuçlar verebilmektedir.