İyon Kromatografi ile İnorganik Anyon ve Katyon Analizleri

Farklı tiplerde su numunelerinde ve gıdalarda inorganik anyon ve katyon tayini yapabilmektir.