LC-MSMS ile (İçme/Kullanma/Mineralli) Sularda Bromat Tayini

İçme ve kullanma sularında Bromat iyonu analizi, iyon kromatografi yöntemi ile normal şartlar altında sorunsuz olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak yüksek oranda mineral içeren doğal mineralli sularda özellikle Klorit (ClO2-) ve klorat (ClO3-) iyonlarına ait pikler bromat (BrO3-) anyonuna ait piki interfere etmekte ve tayinini olanaksız kılmaktadır.
LC-MSMS ise, yöntemin doğasına bağlı olarak sahip olduğu yüksek seçicilik ve hassasiyet sayesinde bu interferanslardan bağımsız olarak ilgili anyonun nicel analizini mümkün kılmaktadır.