LCMS ile Hammadde ve Fermentasyon Ürünlerinde Fruktoz, Sukroz ve Laktik Asit Analizi

Hammadde ve fermentasyon ürünlerinde fruktoz,  sukroz ve laktik asitin kalitatif ve kantitatif analizi.