LCMSMS ile Gıdalarda Multitoksin Analizi

İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye sahip olabilen mikotoksinler, gıda üretiminin bütün basamaklarında, üretim sonrası depolama aşamasında ortaya çıkabilir ve bunun da ekonomi, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından oldukça kritik sonuçları olabilir.
Mikotoksinleri üreten küf mantarlarının, çoğunlukla ilgili gıdaya özel olması, immünoafinite kromatografisi (numune hazırlık) - HPLC metodlarının, mikotoksinlerin birçoğunun (özellikle de aflatoksinlerin) analizlerinde, halihazırda en yaygın olarak kullanılan teknikler olması sonucunu doğurmuştur.
Eğer analizde, tekil bir gıda gurubu hedefleniyorsa (sadece fındık, buğday, bebek devam sütü vb.)  bahsedilen teknikler rahatlıkla tercih edilebilirler ancak konu kompleks gıdalara geldiğinde (bebek maması, tıbbi amaçlı bebek diyet ürünleri, kakaolu fındık kreması vb.) durum karmaşık bir hal alacaktır.

Bu tür gıdalar, birer karışım olduğundan ve içerdikleri bitkisel/hayvansal gıdaların kaynakları da farklı olduğundan birer mikotoksin kokteyli olabilirler ve her bir mikotoksin grubunun analizi de ayrı bir numune hazırlık aşaması demektir.

Özetle kompleks gıda maddesi ile karşılaşıldığında analiz süresi uzayacak ve analiz maliyeti artacaktır.  

LC-MSMS yöntemi kullanılarak multi-bileşen içeren kompleks bir gıda maddesinin analizini, numune hazırlığı tek metoda indirgeyerek, tek enjeksiyon ile gerçekleştirmek mümkündür.

Çalışma Shimadzu marka LCMS-8040 model LCMSMS cihazıyla yapılmıştır.